ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์ ธนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

มติที่ประชุมวุฒิสภา

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 285

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบชุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 5 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

พช. นราธิวาส จัดการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โครงการ 10,000 ก้าว ชาว พช.สุขภาพดี จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

จับสองผัวเมียค้าใบกระท่อมคาด่าน ของกลาง 30 กก เบตง ตชด.445 ตั้งด่านจับสองผัวเมียค้าใบกระท่อม ของกลาง 30 กิโลกรัม รับสารภาพขนมาจากจังหวัดยะลา ได้กิโลกรัมละ 200 บาท

จับสองผัวเมียค้าใบกร

Read more

สตูล ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ร่วมส่งมอบหมวกกันน๊อค จำนวน 505 ใบ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อนำไปส่งต่อให้เด็กและเยาวชน

สตูล ท้องถิ่นจังหวัด

Read more

จ.ราชบุรี/ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองช่วงโควิด 19

จ.ราชบุรี/ทีมวิจัยมห

Read more

ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบสร้างขวัญกำลังผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ ปันความสุข สู้ภัยโควิด-19 ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคติดต่อขณะที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจังหวัดรอดูท่าทีเตรียมประกาศผ่อนคลาย

ภาครัฐ และเอกชนในจัง

Read more

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครั้งแรก ได้ นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร นั่งประธานสภา นายก โจ้ เตรียมเดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนโรคติดต่อโควิด -19 / ภัยแล้ง และสร้างความเชื่อมั่นส่งออกผลไม้จันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม OTOP เป้าหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบและการพัฒนายกระดับคุณภาพ ในระบบ Ecommerce รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาและเปิดช่องทางขายออนไลน์ในยุค COVID-19

สตูล สำนักงานพัฒนาชุ

Read more

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วมมือ กับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 24 (ปปร.24) บ้านดุสิตสถาบันพระปกเกล้า ทำคลังสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์ โควิด- 19 พร้อมเพิ่มศักยภาพที่จะนำสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค

จังหวัดนนทบุรี สำนัก

Read more

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กและชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ผ่านเข้าออกตามชายแดน

เทศบาลตําบลหาดเล็ก/ฉ

Read more

ผู้ว่าราชบุรีราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

จ.ราชบุรี/ผู้ว่าราชบ

Read more

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต

Read more

สงขลา สะเดา   พบนักโทษไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียป่วยโควิด19เพิ่มอีก2 คน

สงขลา/สะเดา พบนักโทษ

Read more

สงขลา/สะเดา ตำรวจสะเดาและทหารจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา8 คนลักลอบข้ามแดนมาจากประเทศมาเลเซียนายหน้านำมาซุกไว้ในสุสานมุสลิมรอเดินทางกลับประเทศเมียนมาคาดถูกลอยแพ

สงขลา/สะเดา ตำรวจสะเ

Read more

กาฬสินธุ์ชุดเฉพาะกิจอำเภอนามนรวบ 2 เอเย่นต์ค้ายาบ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำสมาชิก อส.พร้อมชุดเฉพาะกิจตำบลนามนและตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจับกุมเอเย่นต์ค้ายา 2 ราย ยึดของกลาง 4,106 เม็ด

กาฬสินธุ์ชุดเฉพาะกิจ

Read more

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

โครงการพัฒนาพื้นที่ต

Read more

อำเภอวังหินจัดกิจกรรม“นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของตำบลโพนยาง ณ อุทยานการเรียนรู้วัดบ้านโพนยาง

อำเภอวังหินจัดกิจกรร

Read more

จ.จันทบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 ราย หลังจากไม่พบเป็นเวลา 3 วันติดต่อครั้งนี้เป็นการสุ่มคัดกรองเชิงรุก สรุปจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่รวม 214 รักษาหายกลับบ้านแล้ว 177 ราย

จ.จันทบุรีพบผู้ติดเช

Read more

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด -19 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปใช้งานการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงพยาบาลสนาม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ จังหวัดจันทบุรี 5 นายรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมสืบสานพระราชปณิธานสร้างประโยชน์แก่จังหวัดจันทบุรี

จิตอาสา 904 หลักสูตร

Read more

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดน่าน

องคมนตรี เชิญถุงพระร

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ท

Read more

ผช.รมว.ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แรงงาน เร่งจัดทำแผน สั่งลุยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ผช.รมว.ก.แรงงาน ขานร

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมวุฒิสภา 2 วัน

*** สรุปผลการประชุม

Read more

สภ.ขลุง ขอขอบคุณ คุณธนวัชร์ วัฒนา เลขานุการ ดร.มนัส โนนุช ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะและการพัฒนาสังคม และทีมงาน 9 กุมาร D เพื่อนแอม ที่ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19

เรียน ผู้บังคับบัญชา

Read more

โรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,2,3 เข้าเดินทางหาความรู้ในพื้นที่ป่าจริงเพื่อหาประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

อำเภอไชยปราการ จังหว

Read more

สระแก้ว- “แรงงานต่างด้าว”3 สัญชาติเฮ”จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ยืนยันพร้อมดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ในวันที่ 15 มกราคา 2564 จน ถึงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2564เป้าหมายคือแรงงานที่ตกค้าอยู่ในประเทศไทยหลังปิดชายแดนเท่านั้น

สระแก้ว- “แรงงานต่าง

Read more

โกลบอล มีเดีย แสดงความยินดี และอวยพรปีใหม่ ผบ.ทร.พร้อมสนับสนุนงาน ปชส.ทร. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบให้ พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

โกลบอล มีเดีย แสดงคว

Read more

พะเยา ผู้ปกครองผวา   หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศใช้โรงแรมกลางเมือง ติดกับรร.อนุบาล เป็นสถานที่กักตัว กลุ่มเสี่ยงโควิด -19

พะเยา ผู้ปกครองผวา ห

Read more

ลูกจ้างกองช่าง อบต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดเพื่อสาธารณกุศลจังหวัดจันทบุรี 2564 แสดงตัวขอรับรางวัลรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ 4 ประตูท่ามกลางความยินดี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ลูกจ้างกองช่าง อบต.เ

Read more

นายอำเภอศรีราชา ร่วมกับ สส.ศรีราชา รุดช่วยครอบครัว น้องเฟิร์ส หนุ่มน้อยวัย 13 ปี เลี้ยงน้อง 2 คนตามลำพัง หลังผู้เป็นแม่ประสบอุบัติเหตุขาหัก นอน รพ.นานกว่า 2 อาทิตย์

นายอำเภอศรีราชา ร่วม

Read more

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมสังคมสงเคราะห์ นำเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 5 แสนบาท “บรรเทาทุกข์” ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ

Read more

แม่ค้าขายของในห้างดังศรีราชา โพสตัดท้อพร้อมส่งภาพไร้คนเดินท้าง อย่าว่าแต่ลูกค้าไม่กล้าเดินเลยค่ะ พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่อยากมา หลังโรคโควิค ระบาดศรีราชา

แม่ค้าขายของในห้างดั

Read more

แม่แทบขาดใจ หลังลูกชาย วัย 17 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไม่ทันไร เจอรถพ่วง 18 ล้อ ตามหลังเหยียบจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนอาศัยช่วงชุลชุมหลบหนีไป

แม่แทบขาดใจ หลังลูกช

Read more

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนในชุมชน ค้นหาผู้ที่อาจติดเชื้อโควิด -19 ป้องกันการแพร่ระบาด สร้างความเชื่อมั่น ขวัญ กำลังใจในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สาธารณสุขจังหวัดจันท

Read more

มูลนิธิหลวงปู่สรวงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงานวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

มูลนิธิหลวงปู่สรวงขอ

Read more

ศรีสะเกษ !! ผบช.ภาค 3 ห่วงใยประชาชนทำโครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชื่นชม สภ.กันทรลักษ์ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างดีเยี่ยม

ศรีสะเกษ !! ผบช.ภาค

Read more

ห้างทองชื่อดังกลางเมืองจันทบุรี ผลิตคล้องแมสป้องกันโควิดทองคำขายให้กับลูกค้า กระแสตอบรับดี มีลูกค้าเข้ามาหาซื้อ และสั่งซื้อผ่านออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ห้างทองชื่อดังกลางเม

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

ตำรวจเมืองจันท์ ผุดไอเดีย โครงการ ” ปันความสุข สู้ภัยโควิด ” นิรโทษกรรมใบสั่งจราจร คดีเบา มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวจันทบุรี ลดผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 แต่ถ้าคดีดื้อ ซิ่ง ไม่ปล่อย

ตำรวจเมืองจันท์ ผุดไ

Read more

สระแก้ว- ขอไปตายเอาดาบหน้า ” 16 แรงงานกัมพูชาตัดสินใจลอบข้ามชายแดนเข้ามารับจ้างตัดอ้อยให้คนไทย” ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 และตำรวจภูธรคลองน้ำใส รวบได้คาชายแดนพร้อมรถยนต์

สระแก้ว- ขอไปตายเอาด

Read more

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้าที่ยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าออกของแรงงานต่างด้าวและคนไทยโดยไม่ผ่านการคัดครองโควิดหลังมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินยาวไปถึงวันที่1 สิงหาคมซึ่งมีการจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศด้วย

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้า

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

สงขลา/สะเดา  เจ้าหน้าที่ยกระดับคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าออกของแรงงานต่างด้าวและคนไทยโดยไม่ผ่านการคัดครองโควิดหลังมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินยาวไปถึงวันที่1 สิงหาคมซึ่งมีการจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศด้วย

วันนี้ 13 ม.ค.64 บรร

Read more

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 2,500 ชุด

มูลนิธิราชประชานุเคร

Read more

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด ยื่นหนังสือต่อศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอทบทวนกรณีโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เตรียมย้ายห้องเรียนชั้นอนุบาล ไปเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพฐ. โรงเรียนเอกชนตายเรียบหากโครงการนี้ดำเนินการต่อไป

สมาคมโรงเรียนเอกชนจั

Read more

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่นำอาหารกล่องพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 มกราคม 256

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ) เปิดเผยว่า จะมีการประชุมวุฒิสภาตามปกติในวันจันทร์และวันอังคารที่ 18-19 มกราคมนี้

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more