ข่าว สุโขทัย ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกษตรกร

เกษตรสวรรคโลก อบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงทักษะและปฏิบัติ

นางสมพร ตามควร หัวหน้าเกษตรอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางวณิชนันท์ สระทองครืน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก และนายธารา กล่ำบุตร ประธาน Young Smart Farmer ปี 2567 เข้าร่วมกิจกรรม Young Smart Farmer สุโขทัยสัญจร (รุ่นที่11) ณ สวนป่าบ้านจันทร์หอม 62/2หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ของ นายสมคิด เทพยศ (เจ้าของสวนป่าบ้านจันทร์หอม) และนางสวยพิมพ์พิสุทธิ์ เทพยศ (สมาชิก Young Smart Farmer สุโขทัย รุ่น11 ) บุตรสาวที่ได้ร่วมสร้างกิจกรรมธุรกิจอาชีพเกษตรกรรมนี้


ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในแต่ละอำเภอ ทำให้สามารถสร้างเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร โดยมีการสาธิตและถอดบทเรียนการทำน้ำสลัด สลัดโรล และไปชมโดมปลูกผักสลัดของกลุ่มวิสาหกิจสวนเกษตรร่วมใจบ้านคลองยาง

เรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดและการจัดการของระบบน้ำในการปลูก และยังได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแมงสะดิ้ง ของเกษตรกรในชุมชนคลองยาง เพื่อการส่งออก อีกด้วยโดยได้รับความสนใจจากสมาชิกที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากโดยได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนไปและต่อยอดได้อีกด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์  รายงาน