ข่าว สุโขทัย ข่าวรอบรั้วภูธร คอร์รัปชัน

เปิดบ้าน ป.ป.ท. Open House “ลงพื้นที่ ก่อนเกิดเรื่อง” ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

13 มิถุนายน 2567  สปท. ป.ป.ท” ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริต ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต เปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House) โดยมี พลเอก อรชัย บุญสุขจิตเสรี กรรมการ สปท. ป.ป.ท. นายโกวิทย์ ทรงคุณ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. นายสุภาพ ศิริ ผอ. ปปท. เขต 6 นางสาวพรหมพรรณ สายทองคำ ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท. เขต 6 นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามในกรณีได้รับข้อมูล ในโครงการซ่อมแซมลูกรังภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 1,390,000 บา ท ปริมาตร 7,488 ลูกบาสก์เมตร อาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ และเครือข่าย PACC ต้านทุจริต ร่วมลงพื้นที่ในฐานะผู้สังเกตการณ์

โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลศรีสัชนาลัย และผู้รับจ้าง ร่วมให้ข้อมูล โดยเป็นโครงการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษา ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติลดอุบัติเหตุจากสภาพพื้นผิวจราจรชำรุดในพื้นที่ ผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 เป็นการซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยถนนลูกรัง รวม 14 จุด แบบไม่บดอัด ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการโดยชี้แจงว่าเกิดฝนตกพื้นที่ที่ดำเนินการ ยังมีน้ำท่วมขังทำให้ไม่สามารถนำลูกรังมาซ่อมแซมได้ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สัญจรเดือดร้อนเดินทางไม่สะดวกจึงยังไม่เข้าดำเนินการ ในการนี้ คณะตรวจฯ ได้แจ้งข้อสังเกตในกรณีการจัดส่งลูกรังหากเหลือปริมาณจากกำหนดในแต่ละจุดที่กำหนดไว้ในสัญญาจะดำเนินการอย่างไรและการนำลูกรังมาดำเนินการในช่วงฤดูฝนจะทำให้เกิดการชะล้าง รวมถึงเชิญผู้นำชุมชนร่วมสังเกตการณ์เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และ กปก. จะได้มีหนังสือติดตามผลการหลังจากการลงพื้นที่ไปยังเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ต่อไป
กิตติ พรดวงจันทร์  รายงาน