วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

     

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการ…

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจั…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเย…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเฉลียว เกาะแก้ว …

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เข้าเยี่ยมให้กำ…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ …

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิส…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลา…

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่…

วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร น…

1 2 201

1 2 477

Visits since 2020

Your IP: 18.207.129.133