คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนภาคอีสานตอนล่างมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE ให้…

วุฒิสภาจัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื…

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เยาวชน SEED Thailand ภายใต้การสนับสนุนของกรรมาธิการวิสามั…

สมาชิกวุฒิสภาห่วงใยประชาชน สนับสนุนพัดลมให้ศูนย์พักคอยคนสาคร (CI )โรงเรียนวังนกไ…

สมาชิกวุฒิสภา สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารแก่ศูนย์พักคอยคนสาคร วัดหนองพะอง…

สว. มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพ…

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี นายอุดม วรัญญูรัฐ สมา…

เยาวชน Seed Thailand Kick off ปล่อยคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโคว…

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการ…

1 2 202

1 2 477

Visits since 2020

Your IP: 3.236.218.88