ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร คอร์รัปชัน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

งานสืบสานรักษาต่อยอด “พัสตราภรณ์ไทย รักษาไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “ทอศิลป์ถิ่นล้านนา” ประจำปี 63 จ.เชียงใหม่

งานสืบสานรักษาต่อยอด “พัสตราภรณ์ไทย รักษาไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “ทอศิลป์ถิ่นล้านนา” ประจำปี 63 จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายคมสัน สุวรรณอัมพา เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ การจัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด “พัสตราภรณ์ไทย รักษาไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “ทอศิลป์ถิ่นล้านนา” ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางกนกพร พรรณเทวี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมการจัดงานฯ

กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จัดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด “พัสตราภรณ์ไทย รักษาไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “ทอศิลป์ถิ่นล้านนา” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแสดงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของผ้าทอไทย ผ้าทอพื้นถิ่น โดยนำ ผ้าทอ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าชนเผ่า มาพัฒนาออกแบบให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชน ได้เรียนรู้ คุณสมบัติผ้าไทย แบบต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนรักผ้าไทย ใช้ผ้าท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

การจัดงานในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการแสดงแฟชั่นผ้าไทย และการประมูลผ้าไทย ณ ลานราษฎร์รักบาท (หน้าหอคำหลวง) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่