ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พิธีทักษิณานุปทานกิจ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 29 ปี วิทยาเขตล้านนา และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 3

พิธีทักษิณานุปทานกิจ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 29 ปี วิทยาเขตล้านนา และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 3

เมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และพระนักศึกษา นักศึกษา ร่วมทำพิธีทักษิณานุปทานกิจ และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบ 29 ปี วิทยาเขตล้านนา และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงสุฒิ ทับทอง

.