ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

3 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการมูลนิธิกาญจนบารมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมฯ

มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาคทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ซึ่งสตรีไทยมีความเสี่ยงสูงจากโรคภัยคุกคามทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆและที่น่าเป็นห่วงคือโรคมะเร็งเต้านมที่มีอัตราป่วยและอัตราตายสูงขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจพบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและหากตรวจพบความผิดปกติจะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมหรือแมมโมแกรม

สมนึก บุญศรี  รายงาน