วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ ( 23 สิงหาคม

Read more

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการนํ้าพระทัยส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด

วันนี้ ( 23 สิงหาคม

Read more
วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: