หนาวนี้พร้อมดูแล ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ‘ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ‘ มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวชาวแม่ระมาด

” หนาวนี้พร้อม

Read more

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

Open activity Camp ” กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมผจญภัยให้ลูกเสือ ยุวกาชาด รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เชียงราย

” Open activit

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำทหารพระราชา กระทำพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

ปลูกป่าเพื่อพ่อ ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพลทหารใหม่ ทหารจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาหน่วยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า…ถวายเป็นพระราชกุศล

” ปลูกป่าเพื่อ

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำทหารพระราชา กระทำพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี น้ำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอศรีนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้านนิคมสหกรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดสุวรรณาราม บ้านมุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

นิสิตพร้อมหน้า…จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา ” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตจิตอาสาเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม พัฒนาขุดลอกคลองระบายน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา ….น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 9

” นิสิตพร้อมหน

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี หอสมุดประชาชน ” เฉลิมราชกุมารี ” อำเภอทับคล้อ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ รัชกาลที่ 9

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ทำดีเพื่อพ่อ ดูแลประชาชนของพระราชา” ทหารจิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

” ทำดีเพื่อพ่อ

Read more

รับรู้ สาธิต นำไปใช้ ” ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันกองพลทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน…ให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควันแก่เด็กนักเรียน รร.บ้านดงสารภี อำเภอแม่ทา

” รับรู้ สาธิต

Read more

ชวนกันมาทำความดีในวันศุกร์ ” ทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จับมือกันมาเก็บขยะกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และพุทธสถาน

” ชวนกันมาทำคว

Read more

อำเภอปาย สนธิกำลัง ทั้งปกครอง ทหาร ตำรวจ บุกตรวจค้นจับกุมแก๊งค้ายาบ้า ได้ของกลางกว่าเกือบ 4,000 ส่งดำเนินคดีตามระเบียบ

อำเภอปาย สนธิกำลัง ท

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ นำจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “# ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลำห้วยปอบ บ้านวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนว

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล ร่วม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บังคับกองพันทหารป

Read more

อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้อำนวยการศูนย์อำนว

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 37 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทาสี ขอบถนน เส้นวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 2562

น่าน จัดกิจกรรมจิตอา

Read more

ชื่นชม ภาพความดี ‘ รองแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 3 หมอจิตอาสา’ จอดรถช่วยหญิงวัยรุ่นเป็นลม..รถล้มหลังบริจาคโลหิต กลางเมืองพิษณุโลก … หลังจิตอาสาปฐมพยาบาล..ส่งรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราช..

ชื่นชม ภาพความดี &#8

Read more

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร..

กองทัพภาคที่ 3 กองอำ

Read more

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดและเหล่ากาชาชาดจังหวัดตราดกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมออกเยี่ยมและพบปะกําลังพลของหน่วยทหาร

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ร

Read more

ไม่ทักไม่ทาย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง รัชวินเข้าตรวจพื้นที่ สะดุดพบกลุ่มชายฉกรรจ์ แบกเป้ เห็นเจ้าหน้าที่ตกใจวิ่งหนีทิ้งเป้ไว้ยึดยาบ้าได้ 2,600,000 เม็ด – ไอซ์อีก 100 กิโลกรัม

” ไม่ทักไม่ทาย

Read more

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน43ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.42 จับกุมนักค้ายาในพื้นที่ปาดังเบซาร์ผู้ต้องหาอ้างยาบ้าของปลอม

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้า

Read more

ทหาร กกล.ผาเมือง ฉก.ม.4 ยึดยาบ้า 1.8 ล้านเม็ด ไอซ์ 80 กก. ด้านชายแดนอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

ทหาร กกล.ผาเมือง ฉก.

Read more

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แถลงตรวจยึดยาบ้าได้หลายล้านเม็ด

อำเภอเชียงของ จังหวั

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแถลงผลการกวดขันปราบปรามจับกุมในคดียาเสพติดของกลางรายใหญ่

ตำรวจภูธรจังหวัดเชีย

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทหาร ตำรวจ ร่วมกันแถลงการจับยาบ้า 2 ล้านเม็ด

แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อ

Read more

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ ผอ.ศอ.บส.ชน.เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ร., พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.ช.ร., พ.ต.ท.ชินพัฒน์ อภิวัฒน์วุฒิกุล สว.กก.2 บก.ปส.3, พ.ท.กฤษฒิชัย กองกิจ เสธ.ฉก.ม.2, พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ กอ.รมน.จว.ช.ร.ในการตรวจยึดยาเสพติด

เมื่อ 29 พ.ย. 62 เวล

Read more

คุยนอกรอบ “… ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ร่วมกันวางแผนสกัดปัญหาหมอกควันไฟป่า…เตรียมจัดแนวกันไฟแผ่นดิน อย่างยิ่งใหญ่!!!

” คุยนอกรอบ &#

Read more

” ตรึงใจประชาชน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จับมือ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำ”ชุดแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสา ดูแลประชาชนด้วยหัวใจ” ให้บริการทางการแพทย์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ…. คุณยาย คุณตาถึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยความปลื้มใจ!!!

” ตรึงใจประชาช

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบนำร่องการผนวกกำลังทุกภาคส่วนด้วยกิจกรรม Kick Off สร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย…ไร้หมอกควันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน

กองร้อยทหารม้าที่ 3

Read more

กองร้อยทหารพรานที่ 3102 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอเทิง สร้างการรับรู้ลดเผา มุ่งสู่เป็นอำเภอไร้หมอกควัน

กองร้อยทหารพรานที่ 3

Read more

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบนำร่องการผนวกกำลังทุกภาคส่วนด้วยกิจกรรม Kick Off สร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

เราฝึกความพร้อม….เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต ” กองกำลังนเรศวร เปิดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ เมื่อเกิดอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

” เราฝึกความพร

Read more

ช่วยทุกพื้นที่ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสากองพันทหารม้าที่ 12 ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

” ช่วยทุกพื้นท

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุมความประพฤติ จังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

สนองพระราชปณิธาน วันวชิราวุธ ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล พร้อมด้วย คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา ถวายบังคม

” สนองพระราชปณ

Read more

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่าย พ่อขุนบางกลางหาวตำบลบุ่งคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

จิตอาสาดูแลประชาชนด้วยหัวใจ ” ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ กาชาดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย และมอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดล้าง เศษซากเพลิงไหม้บ้านที่ถูกไหม้วอด

” จิตอาสาดูแลป

Read more

สงขลา-สะเดา จนท.ทหารเผชิญหน้ากลุ่มกองทัพมด ขณะขับรถจักรยานยนต์บรรทุกกระสอบใบกระท่อมลงมาจากเขาริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียทิ้งรถวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า ยึดรถจักรยานยนต์ได้7คนใบกระท่อม18กระสอบมูลค่าประมาณ 270,000 บาท

สงขลา-สะเดา จนท.ทหาร

Read more

กรมทหารพรานที่ 36 กับป่าไม้ จับขบวนการลักลอบขบวนแปรรูปไม้พื้นที่อำเภออมก๋อยได้ของกลางกว่า 120 แผ่น ส่วนผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมดำเนินคดีต่อไป

กรมทหารพรานที่ 36 กั

Read more

ผบ.ทร.ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล หน่วยนาวิกโยธิน พร้อมให้มอบนโยบายดับไฟใต้ กำชับ ทหารไม่ประมาทต่อสถานการณ์ อย่างเด็ดขาด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU – 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอ

Read more

รอง ผบช.ภ.9 แถลงจับยาบ้าล็อตใหญ่พบเจ้าของล่องหนใช้หลักฐานปลอมซื้อซิมติดต่อค้ายาข้ามชาติ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU – 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอ

Read more

ตร.นรา จับยาบ้า มูลค่ากว่า 140 ล้านบาท คาดเป็นเครือข่าย ไซซะนะ ตำรวจรู้ตัวผู้ค้าพื้นที่ สอบขยายผล

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

กรมทหารพรานที่ 36 เน้นเชิงรุกประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เพื่อรณรงค์การแก้ไขไฟป่าและป้องกันไฟป่าหมอกควัน ผ่านวิทยุสามหมอกเรดีโอฯ

กรมทหารพรานที่ 36 เน

Read more

บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กอ.รมน.จว.เชียงราย มทบ.37 ร่วมประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก

Read more

จิตอาสาพระราชทานอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลเนินปอ

จิตอาสาพระราชทานอำเภ

Read more

จิตอาสาพระราชทาน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

จิตอาสาพระราชทาน อำเ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอภูกาม ยาวจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลานอเนกประสงค์ศูนย์ OTOP อำเภอภูกามยาว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอภูกาม ยาวจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลานอเนกประสงค์ศูนย์ OTOP อำเภอภูกามยาว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

สงขลา/หาดใหญ่ สุดซึ้ง บรรยากาศเยี่ยมญาติทหารใหม่กรมทหารราบที่5เต็มไปด้วยความสนุกปนน้ำตา

สงขลา/หาดใหญ่ สุดซึ้

Read more

ร.7 พัน 5 ปาย ต้อนรับทหารใหม่ ผบ.เดินทักทายอย่างเป็นกันเอง พ่อแม่ประทับใจที่บุตรหลานได้รับการอบรมที่ดี เสมือนได้ลูกเป็นตนใหม่ ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่

ร.7 พัน 5 ปาย ต้อนรั

Read more

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว ” ทหารพรานนักรบดำ 32 ออกรับใช้ประชาชนเกษตรกรชาวนา !!ลงแขกเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตลดต้นทุนแรงงานช่วยเหลือประชาชน…..

” เกี่ยวเถอะนะ

Read more

ทหารพรานเปิดฐานปฏิบัติการ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3501 นำนักเรียนประถมวัยเยี่ยมชม!! โครงการเกษตรอินทรีย์ ให้ความรู้ประวัติศาสตร์ บทบาททหารพรานต่อการรักษาอธิปไตยของประเทศ….

” ทหารพรานเปิด

Read more

จิตอาสาอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์…เปิดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาชายธงวราราม ตำบลเขาชายธง

จิตอาสาอำเภอตากฟ้า จ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 33 และภาคีเครือข่ายเมืองเชียงใหม่… จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดลำน้ำปิงเก็บขยะมูลฝอย…หลังจากผ่านพ้นวันลอยกระทง

จิตอาสาจังหวัดเชียงใ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

จัดยิ่งใหญ่!! ครบรอบ 50 ปี…สถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 !! ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เปิดบ้าน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ….นำของดี!!! โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์….โชว์!! ผู้เข้าร่วมงาน

จัดยิ่งใหญ่!! ครบรอบ

Read more

Army Land ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพล ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 รับฟังบรรยายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทหาร

” Army Land &#

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลองกระทงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

จิตอาสาลำปาง จับมือ ทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 ปลัดจังหวัดลำปาง…พัฒนาลำน้ำ ลำคลองกำจัดวัชพืชลำน้ำจาง อำเภอแม่ทะ

จิตอาสาลำปาง จับมือ

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปะทะกลุ่มขบวนลำเลียงยาเสพติด เสียชีวิต 1 คน ในพื้นที่ บ.ห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จว.เชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

ชวนกันมาหล่อ แวะกันมาเท่ ” ทหารพราน 3202 นำทหารพรานช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน. รร.บรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จว.น่าน

” ชวนกันมาหล่อ

Read more

ร่มรื่น น่ามอง รับลมหนาว ” ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 31 นำกำลังพลทหารพราน ร่วมกับ จิตอาสากรมทหารพรานที่ 31 ปลูกต้นไม้สวยงามให้ผลิดอกเบ่งบาน…รอบค่ายนักรบดำเชียงคำ…

” ร่มรื่น น่าม

Read more

ทหาร กกล.ผาเมือง ขยายผลพบยาบ้า อาวุธสงคราม ปืนอาก้า – M-16 -ลูกระเบิด เอ็ม.26 ลูกกระสุนจำนวนมาก

ทหาร กกล.ผาเมือง ขยา

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดชุดปฏิบัติการออกจัดระเบียบสังคมในช่วงเทศกาลลองกระทงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงรายจัดชุ

Read more

ทหารไทย ร.7 พัน 5 อ.ปาย หัวใจหล่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนประสบอุบัติเหตุด้วยรถไหม้ รอดอย่างปลอดภัย เป็นที่ประทับใจแก่คนพบเห็นอย่างมาก

ทหารไทย ร.7 พัน 5 อ.

Read more

สงขลา/สะเดา มทภ.4รุดลงพื้นที่ชายแดนสะเดาสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มการเข้มงวดในการตรวจรถตรวจบุคคลผ่านเข้าออกด่านพรมแดน หลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรม15ศพที่ยะลาพร้อมกระชับคุมเข้มทุกพื้นที่ชายแดน ไทย

สงขลา/สะเดา มทภ.4รุด

Read more

จิตอาสาอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหมู่บ้านเนินกระเซา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

จิตอาสาอำเภอศรีนคร จ

Read more

เหล่าทหารหาญ รักษาเทิดทูนไว้เหนือเกล้า….. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 นำกำลังพลทหารหาญ บวงสรวง และทำความสะอาดศาลารอยพระบาทรัชกาลที่ 9 พร้อมรับนักท่องเที่ยวแอ่วเหนือ “ ยล….รอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ” ด้วยน้อมสำนึกกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เหล่าทหารหาญ รักษาเท

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.310 จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนักวิ่ง “โครงการวิ่งรันบลัดนาว ซีซั่น 2” ที่ รพ.ค่ายวชิรปราการ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.3

Read more

“ ผู้พันใจดี นอกจากดูแลประชาชนแล้ว หันกลับมาดูแลกำลังพลด้วย ”…… ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ส่งต่อความห่วงใย บำรุงสุขเติมเต็มกำลังใจทหารลูกเม็งราย มอบเสื้อเนื่องในวันนักรบลูกเม็งราย ประจำปี 2562

“ ผู้พันใจดี นอกจากด

Read more

Army Learning ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ เน้นย้ำดูแลทหารใหม่เหมือนลูกหลาน ส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นทหารต้นแบบ

Army Learning ผู้บัง

Read more

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลารวบ 3ใน 4 ผู้ต้องหาลักลอบขนแรงงานชาวโรฮิงญา เอี่ยวคดีค้ามนุษย์ ปี2558

สงขลา/สะเดา เจ้าหน้า

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับ หน่วยงานฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง….เดินเท้ารณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยชุมชนและประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ พร้อมต่อยอดพัฒนาหน่วย กำลังพล และดูแลประชาชน

พิธีรับ – ส่งห

Read more

พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ สานต่อแนวทางภารกิจของหน่วย นำพาทหารช่างพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน..

พิธีรับ – ส่งห

Read more

พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และ หน.ส่วนราชการ,ฝ่ายปกครอง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับมอบจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

เมื่อ 8 พ.ย.62 เวลา

Read more

Army Learning ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 “ เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/62 ” ขอให้ทหารใหม่ ครูผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด…..จะดูแลทหารใหม่ในทุกด้าน

Army Learning ผู้บัง

Read more

กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 นำกำลังบูรณาการตำรวจภูธรปาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย, อำนวยความสะดวกทางถนน และป้องกันอาชญากรรม

กองพันทหารราบที่ 5 ก

Read more

กินอิ่มนอนอุ่น ” ผบ.ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ต้อนรับ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/62 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ..ค่ายเม็งรายมหาราช

” กินอิ่มนอนอุ

Read more

วีรบุรุษปืนซาว !! 2 หนุ่ม Avengers @ทหารแห่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ลงรถช่วยผู้บาดเจ็บ อุบัติเหตุรถชน ปฐมพยาบาล…หลังเรียน CPR จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก…นำมาใช้ได้จริง

วีรบุรุษปืนซาว !! 2

Read more

ทหาร ร.7 พัน 5 จับมือตำรวจ ปกครองปาย ปล่อยแถว เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงประจำปี 62

ทหาร ร.7 พัน 5 จับมื

Read more

จิตอาสาที่พึ่งของประชาราษฎร์ ” ทหารจิตอาสากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา ร่วมลงเสาเอก เทฐานเสาบ้านก่อ…สร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

” จิตอาสาที่พึ

Read more

มว.ม.๓๑ฯ จัด กพ. ๑ ชป. ๙ นาย ( น.๑ ส.๓ พลฯ ๕ ) ลว.เฝ้าตรวจด้วยยานยนต์ในพื้นที่รับผิดชอบ จากฐานฯ บ้านสินชัย พิกัด NB ๐๓๙๘๐๗ – NB ๐๑๓๘๕๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จว.ช.ม.

บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจตราสกัดกั้นยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง….ก่อนเข้าพื้นที่ตอนในประเทศ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ทุ่งบัวตองบานแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายอำเภอขุนยวม นำจิตอาสาพัฒนาทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ…เตรียมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวหนาวนี้!!

” ทุ่งบัวตองบา

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ในการประชุมร่วมกับกองทัพภาคที่ 3

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

พันเอก นพดล ยงพานิช รอง ผอ. กอรมน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธาน รายการส่งทหารผลัด 2 ประจำปี 2562

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณข่วงประตูท่าแพ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดเรียบร้อย ยึดถือประเพณีต้อนรับสิ่งดี ๆ สู่ประเพณียี่เป็ง และเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง)

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมในกิจกรรมดีๆ เพื่อสายสุขภาพ ABP walk for Education เดินเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

Army #Family Take care #forEver เริ่มแล้ว!! ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ต้อนรับทหารใหม่รายงานตัวเข้ากรมกอง ที่ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช

Army #Family Take ca

Read more

Speed ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ไม่รีรอ…สนองต่อนโยบาย ผบ.ทบ. ดูแลประชาชนบรรเทาภัยแล้งทรงทหารพรานนำรดน้ำ เติมน้ำลงถังแจกน้ำลงบ่อ ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย สมกับเป็นหน่วยที่ ” รุก รบ เร็ว

” Speed &#8221

Read more

ไม่รอกันเลย ” กองกำลังนเรศวรจัดชุดลาดตระเวนเข้าตรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเมย….พบกลุ่มชายฉกรรจ์ ลักลอบขนไม้ข้ามฝั่งเข้าไทย….ก่อนพบเจ้าหน้าที่พากันกระโดดน้ำข้ามกลับไป

” ไม่รอกันเลย

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ต้อนรับทหารใหม่….เปิดค่าย Open House รับครอบครัวทหารใหม่ ผลัด2/62 เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จิตอาสา จัดคณะออกปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่สรวย เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่ว

Read more

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพภาคที่ 2 ศรัทธา-น้อมนำพาพุทธศาสนิกชนทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดศิริมงคล ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย!!

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพ

Read more

ร้อยเอ็ด… ทหารใหม่ไปกอง.โบกมือหยอยๆ.บอกน้องจะไปชายแดน.จำห่างร้าง ไกลแฟน.อย่าหมองสองปีกลับมา.มทบ.27 ต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

ร้อยเอ็ด… ทหาร

Read more

พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะนายทหารและ ร.ท.สราวุธ สุวรรณ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/62

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 6

Read more

อุ่นใจ…ชื่นมื่น ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 4 จัดเต็ม!! เลี้ยงอาหารพิเศษส่งท้ายทหารผลัดปลดประจำการ ….ร่วมรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด

” อุ่นใจ&#8230

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่หวังประชาชน ในพื้นที่แสดงพลังในการเฝ้าระวัง และควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดพิธีส่งทหารที่รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ อำลาผู้บังคับบัญชา และธงชัยเฉลิมพล ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

มณฑลทหารบกที่ 38 จัด

Read more

ดูแลประชาชนทั่วถึง ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำแพทย์ พยาบาลจิตอาสา ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ประชาชนตำบลคุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ กว่า 60 ราย พร้อมนำจิตอาสาคุ้งตะเภา เร่งกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก….

” ดูแลประชาชนท

Read more

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้หน่วยงาน พร้อมมอบ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจสกัดไฟป่าหมอกควันเมืองเหนือ….

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 904 วปร. อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร และผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร ส่งมอบห้องน้ำให้ครอบครัวนายสังแวว ทิมทอง ซึ่งเดือดร้อนบ้านถูกน้ำจากแม่น้ำพิจิตรท่วมขัง

29 ต.ค.62 : กอ.รมน.จ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัด จัดกิจกรรมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวังกระสูบ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

Army Relief ” ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่ 3507 ร่วม ปภ. เทศบาลตำบลแม่ระมาด ช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลัง มอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม เยียวยาเบื้องต้น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

” Army Relief

Read more

(คลิป) ทหารพราน 31 ตร.สภ.บ้านแซว นรข.เชียงราย จับหนุ่มเบตง พร้อมของกลางยาบ้าและเงินสด 4 หมื่นกว่าบาท

(คลิป) ทหารพราน 31 ต

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหนองตาเพชร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯและภูมิทัศน์โดยรอบ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนว

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคลองขุด หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัด กิจกรรมจิตอาสา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ‘ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในทุกวันพระ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more