วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

” แสงเทียนชัย ส่องแสง ศรีสยาม ” ผบ.มทบ.37 พร้อม ผบ.ฉก.ม.2 และ ผบ.ร.17 พันน.3 ในพระองค์ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

” แสงเทียนชัย ส่องแสง ศรีสยาม ” ผบ.มทบ.37 พร้อม ผบ.ฉก.ม.2 และ ผบ.ร.17 พันน.3 ในพระองค์ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , พันเอก ณฑี ทิมเสน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำกำลังพล และชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่มมณฑลทหารบกที่ 37 กลุ่มกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ ฯ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อค่ำวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้นำองค์การภาคเอกชน ผู้นำองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ร่วมพิธีร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง – เงินตามลำดับ จนถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ประธานในพิธีได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง – เงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ประธานในพิธีได้ กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจุดต่อให้กับผู้ร่วมพิธี ต่อเทียนจนครบทั่วมณฑลพิธี จากนั้น วงดุริยางค์ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีพระแม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน

อีกทั้ง ภายในงานได้จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาขอพร ศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนท์) ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ร่วมสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ร่วมสวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา เพื่อเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างศาสนา อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติอีกด้วย

กิจกรรมในค่ำคืนนี้ จัดขึ้นพร้อมกันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลปัจจุบัน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่านานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ยังความปลื้มปิติต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงรายได้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

%d bloggers like this: