วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือ สร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

สารพัดช่างนครราชสีมา ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือ สร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศ

นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมาร่วมลงนามความร่วมมือ(mou) เพื่อยกระดับวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสมาคมออกแบบตกแต่งคิ้วแห่งประเทศไทย (PMAT)
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

โดยทางสมาคมPMATได้ร่วมมือกับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง ในการพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ได้เห็นวิธีการเรียนการทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี มีโอกาสเติบโตสามารถขยายธุรกิจได้จริง

โดยมี 5 วิชาชีพระยะสั้น ได้แก่

1.สักคิ้ว

2.ต่อขนตา

3.นวดหน้า

4.แต่งหน้าเขียนคิ้ว

5.แก้ไขเปลี่ยนทรงคิ้ว อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

%d bloggers like this: