วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray เพื่อ X-ray ปอดของผู้ป่วยโควิด จำนวน 27 คน “ดำรงความต่อเนื่อง เรื่องสำคัญต้องช่วยเหลือ เพื่อชาวลำปางสู้โควิด ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray เพื่อ X-ray ปอดของผู้ป่วยโควิด จำนวน 27 คน “ดำรงความต่อเนื่อง เรื่องสำคัญต้องช่วยเหลือ เพื่อชาวลำปางสู้โควิด ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. มณฑลทหารบกที่ 32 โดย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างและเจ้าหน้าที่รังสีของหน่วย ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำปาง เพื่อ X-ray ปอดของผู้ป่วยโควิด จำนวน 27 คน (ชาย 12 หญิง 15 ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

ทั้งนี้ตามที่ปรากฎคลัสเตอร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี โดย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อฯ ณ โรงเรียนดังกล่าว ได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถ Mobile X-ray พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีของสัปดาห์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือทุกเรื่องที่หน่วยได้รับการประสานตามกำลังขีดความสามารถเพื่อให้ชาวลำปางปลอดภัยจากโควิด…..ทหารพร้อมเคียงข้างกับประชาชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: