ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชาวบ้านคุ้มวัดสระแก้วร้อยเอ็ดสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำบุญเวียนเทียนวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล

พระครูปริยัติวัฒนโชติ,ดร.เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว,รองเจ้าคณะ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อปมช.และเครือข่ายฯร้อยเอ็ด รวมใจ 20 กลุ่มอาชีพ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน

21 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น นำเสนอโครงการวิจัยการตัดไม้ทำลายป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด 

21 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

20 พฤษภาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชกา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจร แก่พระภิกษุสงฆ์

20 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สภ.หัวโทน ร้อยเอ็ด เปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

20 พฤษภาคม 67  พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล สวญ.สภ.หัวโทน, พ. […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพ หลังพายุฝนฟ้าคะนองสร้างความเสียหาย 88 หลังคาเรือน ในตำบลโนนตาล 

20 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองปลัดสำนักนายกฯลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุ่งกุลาร้องไห้

19 พฤษภาคม 2567  นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์

17 พฤษภาคม 2567 พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ขับเคลื่อนแนวทางอารยเกษตรร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ–เศรษฐกิจพอเพียง

18 พฤษภาคม 67  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงานเขียงสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกกกม่วง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร พระครูธวัชภัทรบัณฑิต, ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบั่ว

18 พฤษภาคม 2567 ที่  บ้านบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานฯ ให้แก่หน่วยงาน พม.ร้อยเอ็ด

17 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดงานเทศกาลทุเรียน 2024  พร้อม MOU สัมผัสความอร่อย รสชาติทุเรียนไทย

17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงาน “หัวโทนโมเดลแก้ปัญหายาเสพติด” คืนคนดีสู่สังคมได้ผลแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล สารวัตรใหญ่ สภ.หัวโทน ต.หัวโทน อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตำรวจร้อยเอ็ดมอบทุนการศึกษาบุตร และใบประกาศเกียรติคุณแก่ตำรวจดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

16 พฤษภาคม 2567  พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว. […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 2 อำเภอ  

16 พฤษภาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรัก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ทม.ร้อยเอ็ด เร่งปรับรุงแก้ไขบ่อพักน้ำอุดตันที่เรือนจำส่งกลิ่นเน่าเหม็น

16 พฤษภาคม 2567 นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมือ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

“เอกรัฐ”ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี  

16 พฤษภาคม 67 นายเอกรัฐ พลซื่อ ประจำสำนักเลขาธิการนายกร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด

16 พฤษภาคม 2567  ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองส […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมการตรวจประเมินและคัดเลือก จังหวัดสะอาดระดับประเทศ

16 พฤษภาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชกา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ด้านสังคม เพื่อคนทุกเพศกลุ่มเปราะบาง

16 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ  

15 พฤษภาคม 2567 พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ-ดร.รัชนี ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะให้กำลังใจเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ ธกส.หนองพอก

15 พฤษภาคม 2567  ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลซื่อ สมาช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ-ดร.รัชนี.ส.ส.เขต 3 ร้อยเอ็ด ร่วมชาวบ้านหนองแสงทุ่ง ทำพิธีบวงสรวงเจ้าปู่ฮัท ก่อนฤดูทำนา

15 พฤษภาคม 2567  ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลซื่อ สมาช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกเล็กเมืองร้อยเอ็ดห่วงใยผู้สูงวัย นำทีมลงพื้นที่โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส เยี่ยมผู้สูงอายุ 101 ปี

15 พฤษภาคม 67 เวลา 08.30 น. ที่ชุมชนวัดบึงพลานชัย อ.เมื […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เรือนจำร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

15 พฤษภาคม 2567 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือก สว. เพื่อให้การเลือกทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  

14 พฤษภาคม 2567   ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง  

14 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เผยแพร่ผ่านสื่อหมอลำและตลกพื้นบ้าน

14  พฤษภาคม  2567 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กกต.ร้อยเอ็ด จัดโครงการฃเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลพื้นที่ร้อยเอ็ด

14 พฤษภาคม 2567 นายณรงค์ จีนอ่ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการด้านความปลอดภัยทางถนน

13 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 16 ปี 2567

13 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นระบบฐานข้อมูลกลางให้กับส่วนราชการและหน่วยงาน 

13 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผ้าไหมลายสาเกต คว้าสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาสู่สากล

10 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการคลินิกฟุตบอล นายกสมาคมฯ ย้ำอยากเห็นเด็กและเยาวชน เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

10 พฤษภาคม 67  ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สาวงามร่วมการประกวด Miss Universe roi-et 2024 มุ่งเฟ้นหาสาวมากความสามารถ

10 พฤษภาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโนนตาล เมืองร้อยเอ็ด

9 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วัดเกาะบ่อพันขัน เตรียมจัดโครงการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการไหว้บ่อพันขัน ท่านเจ้าปู่ผ่าน

9 พฤษภาคม 2567   ดร.พระปลัดขาว คุตฺตธมโม เจ้าอาวาสวัดเก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับจังหวัด

9 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สาวงามเดินแบบชุดว่ายน้ำ ก่อนการประกวด มิสยูนิเวิร์สร้อยเอ็ด 2024  

9 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พช.ร้อยเอ็ด มอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

9 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ นายกฯ ส.กีฬาร้อยเอ็ด ไฟเขียวขานรับโครงการอบรมโค้ชฯ ชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้

9 พฤษภาคม 2567  นายวุฒิภัทร คงมั่น นายกสมาพันธ์รถตู้แห่ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกฯ โพสค์ภาพทานมื้อกลางวันด้วยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมดันสู่ตลาดโลกมุ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกร

8 พฤษภาคม 2567  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

8 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีสักการะเจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเมือง ตามประเพณีโบราณ

8 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อมเหศักดา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พช.ร้อยเอ็ด จัดโครงการลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขจัดความยากจน

7 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

7 พฤษภาคม 2567 ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกฯ เศรษฐา โชว์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ประกาศดันบุกตลาดโลก พรัอมหนุนพัฒนาสายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ทำราคาเพิ่มสูงขึ้น

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกฯเศรษฐา ลงพื้นที่ร้อยเอ็ดวันที่สอง แก้ปัญหาน้ำประปา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำป้องกันตลิ่งและพนังกั้นน้ำ

6 พฤษภาคม 2567  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีลาสิกขาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ทีมชายอิหร่าน-หญิงออสเตรเลีย คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ U19  ที่ร้อยเอ็ด

5 พฤษภาคม 2567  ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5 พฤษภาคม 67  ที่ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามการการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำเขตทุ่งกุลาร้องไห้ และรับฟังปัญหา 

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก

3 พฤษภาคม 2567)  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ตรวจเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ

3 พฤษภาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในงานนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

3 พฤษภาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม  

3 พฤษภาคม 67  เวลา 10.00 ณ พื้นที่แปลงนายสมบัติ พนมเขต […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ ทำโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

3 พฤษภาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลร้อยเอ็ด ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อ-โคขุน ด้วยพืชอาหารสัตว์คุณภาพ

2 พฤษภาคม 2567  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการส […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิจารณาตัดสิน กรณีทหารกองเกินร้องขอความเป็นธรรม

2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Smart Room ชั้น 2 ศาลากลางจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รมว.แรงงาน ลุยหนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน สร้างหลักประกันให้เงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

2 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

งานนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ในวาระครบรอบ 107 ปี ชาตกาลพระเทพวิสุทธิมงคล  

1 พฤษภาคม 2567 เ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชกา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 17 ประเทศ  

1 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดถอดบทเรียน การขับเคลื่อนธนาคารขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 พฤษภาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผวจ.ร้อยเอ็ดประชุมกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือก ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ระดับภาค

30 เมษายน 2567 ที่ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มท.1 มอบนโยบายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ร้อยเอ็ด ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

30 เมษายน 2567  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตร.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ใน 100 ตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ที่ สภ.หัวโทน ภ.จว.ร้อยเอ็ด วันนี้ (29 เม.ย. 67) เวลา10 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

29 เมษายน 2567  ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมื […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน สร้างความมั่นคงให้ประเทศ

29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวเด่น

ทีมชาติไทยชาย-หญิง คว้าถ้วยวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ U 19

28 เมษายน 2567  ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อำเภอเมือ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 

26 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ก.บ.จ.ร้อยเอ็ด ตั้งเป้าอีก 5 ปี ร้อยเอ็ดคือเมืองอารยเกษตรมูลค่าสูง

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย

26 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มูลนิธิขาเทียมฯ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการทำขาเทียมฟรี

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 เมษายน 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อปท.

25 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 

24 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 เมษายน 2567  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เตรียมพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ พร้อมประชาสัมพันธ์องค์พญาศรีสุทโธนาคราช

24 เมษายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรี ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนทุกระดับ

24 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดติวเข้ม 20 อำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง สว. พร้อมเตรียมการเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดป […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน 427 ไร่เศษ

23 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพร้อมค้นหาเมืองคู่แฝดเมืองเวียดนาม พัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการค้าการลงทุน 

23 เมษายน 67   นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประเพณีบวงสรวงกู่บูชาท้าวคันธนาม อำเภอโพนทราย ประจำปี 2567

23 เมษายน 2567 นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทราย เ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภอเกษตรวิสัย  

23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่บ้านเลขที่ 303 หมู่ 2 บ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญสรงกู่ โบราณสถานปรางค์กู่ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

22 เมษายน 2567  นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ชาวร้อยเอ็ดพร้อมใจทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในวันหยุด

21 เมษายน 2567  นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กลุ่มคนไทยรักในหลวงจิตอาสาร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพัฒนาวัดสระทอง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

21 เมษายน 67 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระทอง ต.ในเมือง อำเภอเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ธรรมนัส ชงงบ 765 ล้านบาท พัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง ในร้อยเอ็ด ทำทันทีภายในปี 67

19 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมจัดงบประมาณร่วม 2 พันล้าน ช่วยเหลือเกษตรกร

19 เมษายน 67  ร.อ.ธรรมนัส พรหรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ขนส่งร้อยเอ็ด สรุปผลช่วงสงกรานต์ ไม่พบอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันแล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 76 รูป

  จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดส่งเสริมอาชีพคนพิการทางการเห็น การทำเครื่องสมุนไพร เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้

18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมเพชรัชต์ การ์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด 7 วันอันตราย เสียชีวิต 15 ราย อ.ธวัชบุรี เสียชีวิตสูงสุด 8 ราย พร้อมถอดบทเรียนเพื่อแก้ไข

18 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด สถิติ 7 วันอันตราย สะสม 6 วัน เสียชีวิต 11 ราย

17 เมษายน 2567  ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สถิติพุ่ง เจ็ดวันอันตรายร้อยเอ็ด อุบัติเหตุ 5 วัน เสียชีวิต 11 ราย แล้ว

16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อุบัติเหตุร้อยเอ็ด 4 วัน เสียชีวิตแล้ว 10 ราย เน้นด่านครอบครัวตักเตือนเล่นน้ำปลอดภัย

15 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราช […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สั่งการทุกอำเภอ คุมเข้มด่านชุมชนด่านครอบครัวเชิงรุก เน้นบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นช่วงสงกรานต์  

14 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อุบัติเหตุร้อยเอ็ด 3 วัน เสียชีวิต 8 ราย ทำสถิติสูงกว่าปีที่ผ่านมา

14 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมขบวนแห่รอบเมือง

13 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ที่ ถนนข้าวหอมมะลิ บริเวณล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำประชาชนทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์

13 เมษายน 2567 ที่ ถนนข้าวหอมมะลิ หน้าบึงพลาญชัยร้อยเอ็ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อุบัติเหตุ 7 วันอันตรายร้อยเอ็ด 2 วัน เสียชีวิต 5 ราย

13 เมษายน 67 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มรม.และโฉมฉาย รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันก่อเจดีย์ทราย มหาสงกรานต์ วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด

12 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อุบัติเหตุร้อยเอ็ดวันแรก เสียชีวิต 2 ราย เน้นด่านครอบครัวเฝ้าระวังตักเตือนขับขี่ปลอดภัย

12 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นางรำอำเภอสุวรรณภูมิ กว่า 7,200 คน ร่วมรำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

12 เมษายน  2567  ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ที่ ปั๊ม ปตท. หจก.นภาออยล์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วัดวิมลนิวาส จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายมหาสงกรานต์ เสาร์ 5 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี

11 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล

11 เมษายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  

เมื่อวานนี้ พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาค […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชล้มทับกองหินอาการสาหัส นอนรักษาตัว รพ.

10 เมษายน 67 นายชัชชัย อิ่มพูล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศิลปิน”ลำไย ไหทองคํา ” และ คุณแม่หนูแดงคลังมนตรี บริจาครถล้อเลื่อนให้ผู้ยากไร้

เมื่อเร็วๆนี้ จากการประสานงานของ นายมงคล คลังมนตรี ดีเจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

10 เมษายน 2567  ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ปล่อยแถวการตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ ภายในในเรือนจำ

9 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พาณิชย์ตรวจสอบราคาปืนฉีดน้ำ เสื้อลายดอก สินค้าอาหารและเครื่องดื่มช่วงเทศกาลสงกรานต์  

9 เมษายน 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พาณิชย์ฯร้อยเอ็ด ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ช่วงสงกรานต์

9 เมษายน 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัด พร้อม […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

“อาจนคร วอเตอร์ปาร์คแอนด์รีสอร์ท” สวนน้ำแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของร้อยเอ็ด

ช่วงหน้าร้อนเมษายน 67 นี้ หลายๆท่านกำลังมองหาแหล่งคลายร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดพาเติมบุญ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์

7 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่ารา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร

งานบุญมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี หลวงปู่ทวี จิตตคุตโต

  ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการสั่งส […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น และอุทยานการศึกษาในวัด ปี 2567

5 เมษายน 2567 ที่  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบึงพระลานชัย

5 เมษายน 67  เวลา 09:30 น. ที่วัดบึงพระลานชัย พระอารามห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มทบ.27 บูรณะและยกเสาเอกศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ อำมาตย์เอกข้าหลวงร้อยเอ็ด

4 เมษายน 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวั […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

4 เมษายน 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63

3 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

3 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดยมูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ อำเภอจังหาร

2 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

1 เมษายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 เมษายน 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

31 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30 มีนาคม 2567   นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชกา […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วัดเกษมทรัพย์พัฒนารามทำบุญยกอุโบสถ ยกฐานะ ยกชะตาชีวิต หนุนดวงชะตา เสริมบารมี 

30 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม อำเภ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตรวจสอบ 3 อปท.ข้อเท็จจริงการจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย และแก้ไขภัยแล้ง

29 มีนาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

29 มีนาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง

29 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเด่น

จัดงาน THE CHALLENGING FUTURE OF ROI ET “ร้อยเอ็ดกับอนาคตที่ท้าทาย”

28 มีนาคม 2567  ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยพื้นที่อำเภอโพนทอง

28 มีนาคม 2567 ที่ เทศบาลตำบลโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567

28 มีนาคม 2567  ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ต […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจโครงการเร่งด่วน “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ตำบลห้วยหินลาด 

28 มีนาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกีฬา ข่าวเด่น

พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “หอโหวด 101 เกมส์”

27 มีนาคม 67  ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิจารณาการขออนุญาตหมู่บ้านทำการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ร้อยเอ็ด

  27 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมโครงการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

27 มีนาคม 67 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาค […]

Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดโครงการรวมพลังพัฒนาสตรี แก้หนี้แก้จน คนเมืองร้อยเอ็ด

27 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเกษตร ข่าวเด่น

ติวเข้มงานอาสาสมัครเกษตรร้อยเอ็ด และ อกม. 2,447 คน ทุกหมู่บ้าน

27 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเสชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมหารือแนวทางในการขออนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

26 มีนาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังห […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร

26 มีนาคม 2567 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร้อยเอ็ด

25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานไฟฟ้า

25 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐตำบลสีแก้ว ในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

25 มีนาคม 2567   นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พระครูวิมลบุญโกศล พลีมวลสาร100 ล้าน กดพิมพ์นำฤกษ์สร้างพระ แจกฟรี 13 เมษายน  

24 มีนาคม 2567 ที่ มณฑลพิธีวัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พ่อเมืองร้อยเอ็ดนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญในวันหยุดราชการ

วานนี้ (24 มีนาคม 2567)  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรณ์ และผ้าลายชบาปัตตานี เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรม

22 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุ “พีร์ คำทอน” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

22 มีนาคม 2567   ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดสำรวจข้อมูลของสมาชิกในพื้นที่จำนวน 3 ป่า เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)

22 มีนาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม

21 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พอ.สว. หน่วยแพทย์และจังหวัดเคลื่อนที่ ออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 

21 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดปรับปรุงการจุดบั้งไฟ ให้ยึดถือประเพณีความปลอดภัย ไม่ให้มีการเล่นการพนัน

21 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ชาวร้อยเอ็ด มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน และมอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 

20 มีนาคม 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเต็มรูปแบบ กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้

20 มีนาคม 2567   นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจัง […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสมเด็จ จัดโครงการรวมพลังสตรี เฉลิมฉลองสมโภชอำเภอศรีสมเด็จ ครบรอบ 77 ปี

20 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมใจแก้จนมอบวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน

20 มีนาคม 2567  ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูฝน ปี 2567

20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ( […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คปภ.ร้อยเอ็ด อบรมอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

19 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีมุทิตาสักการะทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี 36 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

18 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

“แพร วริษฐา” นางสาวไทยร้อยเอ็ด พบผู้ว่าฯพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

18 มีนาคม 2567 นางสาว วริษฐา หลายประเสริฐ นางสาวไทยร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 101 ต้น เงินกว่า 2 ล้านบาท

17 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เชิญน้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะ ถวายแด่พระราชพัชรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม  

17 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

รมต.วัฒนธรรม เปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2567  

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดฝึกบินโดรน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานบุญผะเหวด

16 มีนาคม 2567 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อำเภอพนมไพรชนะเลิศประกวดธงผะเหวด ในการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด   

15 มีนาคม 2567 ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

บวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  

15 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ดำเนินการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

14 มีนาคม 2567 พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรัก […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายอำเภอพนมไพร 

14 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารสำนักงาน

14 มีนาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเกษตร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2  

14 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

13 มีนาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดพิจารณาการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวเด็กที่เดือดร้อน 21 ครอบครัว 

13 มีนาคม 2567  ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

13 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 

12 มีนาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

เตรียมจัดงานนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคลตำบลผาน้ำย้อย เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว

12 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

12 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะ ลิ ชั้น 4 ศาลากล […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 12 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ดำเนินการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

11 มีนาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

จัดงานชมช้อปเอาบุญ มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  

11 มีนาคม 2567  ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อปท.ร้อยเอ็ดประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

11 มีนาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวเด่น

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโครงการสถานศึกษาสีขาว

11 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 87 ปี 67 พรรษา แด่พระพรหมวชิรโสภณ

10 มีนาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวเด่น

จัดงานวันสตรีสากล สตรีร้อยเอ็ด ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

8 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่

7 มีนาคม 2567  ณ โรงเรียนชุมชนบัวคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวคำ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เตรียมจัดประเพณีงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดหลัก

7 มีนาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการมหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

6 มีนาคม 67  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง 

6 มีนาคม 67  นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อย […]

ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

สื่อฯร้อยเอ็ดยกย่องหลวงปู่ฤาษีสร้อย ฐิตสัทโธ เป็นบิดาของสื่อมวลชน เนื่องในวันนักข่าว

5 มีนาคม  67  ณ สำนักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ บ้านตลาดค้อ ม.5 […]