วันพุธ ที่ 29 เดือนมกราคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประชุมใหญ่ อาสาอัศวินบูรพาประสานเหตุ พร้อมก้าวขึ้นเป็น สมาคมอัศวินบูรพากุศล จุดมุ่งหมายเพิ่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ บริจาคโลง แก้ผู้ยากไร้

ประชุมใหญ่ อาสาอัศวินบูรพาประสานเหตุ พร้อมก้าวขึ้นเป็น สมาคมอัศวินบูรพากุศล จุดมุ่งหมายเพิ่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ บริจาคโลง แก้ผู้ยากไร้ คือหัวใจ บริจาคอุปกรณ์แก่ผู้เจ็บป่วย ช่วยเหลือประชาชน เปิดรถ จับอสรพิษ สุนัข สัตว์ทุกประเภท ที่ชาวบ้านและประชาชน ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมประกาศ ไม่ยุ่งเกี่ยวร่างผู้เสียชีวิต เก็บศพ หรือนำคนเจ็บส่ง รพ.อย่างเด็ดขาด แต่พร้อมประสานให้หน่วยกู้ภัยหลัก ในพื้นที่เข้าดำเนินการ ตามขั้นตอนและถูกต้อง ตามกฏระเบียบโดยมี นาย ชูกฤษณ์ แตงอ่อน (กำนันโดด) ประธานที่ปรึกษา สมาคมอัศวินบูรพาการกุศล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นาย ปองพล บัวพาเจริญ นายกสมาคมฯ นาย สมชาย แก้วนุ่ม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธุ์สมาคมฯ และเหล่าคณะกรรมการสมาคม พร้อมเหล่าอาสาอัศวินบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีโดยพร้อมเพียงกันสำหรับนโบบายหลักและกฏระเบียบของสมาคมฯ จะไม่ยุ่งเกี่ยวงานของ หน่วยกู้ภัยหลักในพื้นที่โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศพผู้เสียชีวิต จากเหตุต่างๆ หรือการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นต้น ทางสมาคมฯ มีนโยบายหลักคือการ บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ บริจาค อุปกรณ์ต่างๆที่คนป่วยต้องการ หรือช่วยนำผู้ป่วยไป รพ .หากได้รับการร้องขอ ช่วยประชาชนและชาวบ้าน ที่เดือดร้อน เรื่องการเปิดรถ เปิดบ้าน จับสุนัข จับสัตว์เลือยคาน จับอสรพิษ เป็นต้น ช่วยเหลือประชาชนในการประสานแจ้งเหตุ ให้ทางทางเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยหลักในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้รับการข่วยเหลือโดยเร็ว และถึง รพ.อย่างทันท้วงที