วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

ัร้อยเอ็ด/… มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ัร้อยเอ็ด/…มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ (10 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและประชาชนเข้าร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ขึ้น ขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 โดยมีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลและใช้ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และได้กำหนดให้มีการออกรางวัล และมีผู้แสดงตัวว่าเป็นผู้ถูกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดมอบรางวัลสลากกาชาด ดังนี้รางวัลที่ 1 รถเก๋ง MITSUBISHI ALL NEW XPANDER สลากหมายเลข 68709 ผู้โชคดี คือนายณัฐพล เจริญพันธ์วุฒิกุลรางวัลที่ 2 รถกระบะ MITSUBISHI ALL NEW สลากหมายเลข 50135 ผู้โชคดี คือนางสาวนพวรรณ์ ผ่านสำแดงในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศล และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ราย ได้มอบเงินรวมจำนวน 30,000 บาทสุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน