จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบของขวัญวันเด็กให้แก่ 60 โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและพบปะ คณะครู ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบของขวัญวันเด็กให้แก่ 60 โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและพบปะ คณะครู ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน