จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก และมอบเงิน เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน เหล่ากาชาด

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก และมอบเงิน เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน เหล่ากาชาด

วันนี้ ( 10 ม.ค.63 ) ที่เวทีบริเวณประตูระบายน้ำคลองกลาง คลองภักดีรำไพ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชมรมนักวิ่ง ประชาชน ชมรมTo be Number One นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยพบผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย และพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 1 ราย ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี โรคไข้ปวดข้อยุงลาย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลพลับพลา จึงต้องตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของยุง ตั้งแต่ฝนยังไม่ตก และอีกทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกร่วมกันในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคดังกล่าว พร้อมทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีโปรแกรมบันทึกการเดิน/วิ่งสะสมระยะทาง 500 กม./คน/ปี (500KRUN) รวมทั้ง การสร้างกระแสสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน/ประชาชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

โอกาสนี้ตัวแทนภาคเอกชนและผู้ประกอบการนักธุรกิจ ชมรมรถหรูลัมโบร์กินี ได้มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัด /มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอมะขามจำนวน 15 แห่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,110,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก