ไม่ผิดหวัง !! เทศบาลแหลมฉบังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ยิ่งใหญ่ดั่งเช่นทุกปี พร้อมให้ความสำคัญเยาวชน อนาคตของชาติ นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ไม่ผิดหวัง !! เทศบาลแหลมฉบังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ยิ่งใหญ่ดั่งเช่นทุกปี พร้อมให้ความสำคัญเยาวชน อนาคตของชาติ นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยให้กองการศึกษา จัดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ในวันเสาร์(๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ). ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วราชการ พร้อมด้วย สภ.แหลมฉบัง

โดยมี พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช ผกก.สภ.แหลมฉบัง พ.ต.ท. ขจรศักดิ์ สมหวัง รอง ผกก.ป.สภ.แหลมฉบัง เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงการอยู่ในระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เกิดความภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ มอบทุนการศึกษา จับสลากของขวัญ เล่นเกมชิงรางวัลตามซุ้มนิทรรศการต่างๆ
ซึ่งมีเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๘,๐๐๐ คน