โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต้องการรับบริจาคเลือดด่วน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต้องการรับบริจาคเลือดด่วน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหมู่

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม ได้มีการร้องขอเลือด เนื่องจากมีอุบัติภัยหมู่เกิดขึ้นหลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะทหาร กอ.รมน. โดย พันเอก นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์(ท) ได้รับการประสาน จาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกรณีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ขอรับบริจาคเลือด เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ประสานขอกำลังพลทหาร จาก พล.ม.๑ และ ทมบ ๓๖ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 30 นาย