จ.ราชบุรี/ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองจ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมืองจ.ราชบุรี

เมื่อวันที่11ม.ค.63เวลา9.00น.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กดีเด่น และประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต พร้อมกับอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้แก่เด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม รวมทั้งทำให้ผู้ปกครองและบุตรหลานได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว ภายใต้คำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มาร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การแจกของขวัญ เล่นเกมส์ชิงรางวัลการแสดงความสามารถของนักเรียน และจัดเลี้ยงอาหาร โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมในงานอย่างคึกคัก

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน