พะเยา รมช.เกษตร ติดตามวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นการผลิต

พะเยา รมช.เกษตร ติดตามวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นการผลิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าติดตามงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรมีการผลิตที่ใช้การตลาดนำนอกจากนั้นยังเน้นย้ำให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิต ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ขณะที่มาตรการการป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการร่วมกันในการที่จะเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างจริงจัง

รอ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเข้าทำการติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านการเกษตร ที่บริเวณเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและเริ่มต้นการผลิตฤดูกาลใหม่ โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรได้ดำเนินการผลิตสินค้าทางการเกษตร ที่ใช้ตลาดนำการผลิต โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับทางองค์การตลาดเพื่อการเกษตร หรือ อตก.ในการที่จะจัดตั้ง อตก.ของแต่ละจังหวัด เพื่อทำการระบายสินค้าทางการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งจะมีตลาดรับซื้อ นอกจากนั้นยังให้เกษตรกร ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน จากนั้นได้มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปง จำนวน 20 ราย และเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านทางสำนักงาน ธกส. จังหวัดพะเยาเงินค่าช่วยเหลือ ในเรื่องของปัจจัยการผลิต การช่วยเหลือการเก็บเกี่ยว และการประกันรายได้

โดย รอ.ดร.ธรรมนัส ยังกล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะนี้ได้ทำการประสานและสั่งการกับทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการบูรณาการเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเรื่องของภาวะภัยแล้ง ที่จะเกิดขึ้นซึ่ง ขณะนี้ได้เตรียมการไว้อย่างพร้อมเพรียง เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้น

สัมภาษณ์… รอ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์