อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย “หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย “หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 13 มกราคม 2563

สำหรับในคืนดังกล่าว พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน) เจ้าคณะอำเภอหางดง (เจ้าอาวาสวัดหนองตอง)ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และคณะสงฆ์ 8 รูป จากวัดหนองตอง ร่วมสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.

ืทรงวุฒิ ทับทอง