วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สระแก้ว- จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สระแก้ว- จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(13 ต.ค.) ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และ พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่าร่วม บำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป

ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อม หัวหน้าส่วนราช ทหาร ตำรวจ และ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี พิธีตักบาตรบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี วางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงปกครองราษฎรโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้มั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง และ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา.

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว