วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สระแก้ว- ไม่ทอดทิ้ง ” พ่อเมืองสระแก้ว” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

สระแก้ว- ไม่ทอดทิ้ง ” พ่อเมืองสระแก้ว” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยอำเภออรัญประเทศ
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย

นางวริฐ จันทรา นายกเหล่กาชาดและ พาณิชย์จังหวัด ส่วนราชการ จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร และ ที่หอนาฬิกาอรัญ ประเทศ ให้กำลังใจ พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่คาดว่าน้ำจะลดภายใน 2-3 วัน ถ้าไม่มีฝนช่วงนี้ จะ เข้าสู่ภาวะปกติ
อำเภออรัญประเทศ ” วันนี้เป็นวันที่ 4 แล้ว ที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เทศบาลตำบลฟากห้วยและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้รับผล กระทบ

น้ำจากคลองพรมโหดท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง ทำให้มีผู้ประสบภัยแล้วกว่า 8,000 ครัวเรือน ขณะที่ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ยังคงเดินทางออกจากบ้านพักที่ยังคงถูกน้ำท่วมสูง หลายหน่วยงานที่กำลังระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ เร่งแจกของให้กับผู้ประสบภัย “ล่าสุด โดยสถานการณ์ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศขณะนี้ กำลังลดระดับลง
“ขณะที่แพทย์สนามจาก โรงพยาบาลพระยุพราชสระแก้ว และรพ. อรัญประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่จะเดินทางมาขอยาแก้ไข้แก้ปวดหัวเป็นจำนวนมาก

… นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว