วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เลือดทหาร ในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

เลือดทหาร ในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

ในวันนี้ 21 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) นำโดย ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 พร้อมด้วยกำลังพลจากเรือใน มชด./1 ประกอบด้วย ร.ล.สัตหีบ เรือ ต.111 และ เรือ ต.268 ร่วมกับกำลังพลจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ ”จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ จ.ตราด
ซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้ถ่ายทอดไปยัง นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ว่า ให้กำลังพลของหน่วยทุกนาย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่หน่วยราชการ หรือภาคส่วนอื่น ๆ จัดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน เราจะไม่นิ่งดูดาย และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม พร้อมส่งมอบคุณค่าแก่พี่น้องประชาชน ให้สมกับคำที่ว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

……………
“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1 น.อ.ธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข รอง ผอ.กพร.บก.ทรภ.1 (โทร.0655636508)
ขอบคุณครับ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาย 0909535645