วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ่อเมืองศรีสะเกษติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 6 เครื่อง เร่งน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล

พ่อเมืองศรีสะเกษติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 6 เครื่อง เร่งน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ประตูระบายน้ำกุดตะวัน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลน้ำคำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 6 เครื่อง เร่งน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนคร ทองปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ ข้าราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เนื่องจากพื้นที่ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอยางชุมน้อยมีน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนา ซึ่งอาจจะทำให้รถติดลงได้ด้วยภายหลังจากการสำรวจและสอบถามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างมากทั้งห้วยสำราญและแม่น้ำมูลน้ำก็เริ่มต้นด้วยจะได้เปิดประตูระบายน้ำกุดตะวันได้แต่ก็ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมเพราะชาวนาใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษและตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันมากขึ้น บางส่วนเข้าชมน้ำจึงต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนและถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่มีพายุไม่มีฝนตกลงมา จึงขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษทำการเดินเครื่องสูบน้ำต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้น้ำได้ลดลงอย่างมากจนเกือบปกติแล้ว ภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษไม่มีปัญหา เนื่องจากว่าฝนก็ไม่ได้กระหน่ำต่อเนื่องยาวนาน และมีการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งทางชลประทานก็ได้ก็ยังการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสายหลักเป็นอย่างดี แต่วันนี้ก็ยังมีจุดเด่นที่น้ำไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทำนาของพี่น้องเกษตรกรในตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสายหลักก็คือห้วยสำราญและลำน้ำมูลเป็นไปด้วยความล่าช้า ส่งผลให้พื้นที่ทำนาของเกษตรกรน้ำท่วมขัง ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่เกษตรกรกำลังจะเก็บเกี่ยว ข้าวจะสุกเราก็ต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะเร่งระบายน้ำออกพื้นที่ทำนา และได้รับความช่วยเหลือจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย นอกจากนี้ในวันนี้ยังมีผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มาร่วมติดตามการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ตำบลตำบลน้ำคำอีกด้วย

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ