วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนร่วมสร้างสันติสุขออกหน่วยบริการ ปชช.ใน พื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด/กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนร่วมสร้างสันติสุขออกหน่วยบริการ ปชช.ใน พื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พย.2563 กองทัพเรือช่วยเหลือปชช.ร่วมสร้างสันติสุขออกหน่วยบริการ ปชช.ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ด้านการแพทย์ ตรวจวัตความดัน ตรวจคัดกองโรคต่างๆและบริการตัดผมฟรี โดยร่วมกับ โรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุข อานามัย และอสม.เพื่อเดินหน้าตามแนวทางสร้างสันติสุขในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่
วันนี้ 12 พย.2563 ที่บริเวณสถานที่โรงนํ้าแข็งกิ่งกัลปังหา ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราดโดยมี น.ท.อกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก นำเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินในพื้นที่เข้าร่วมในสังกัดออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขตามนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาตามชายแดนจังหวัดตราด หน้าที่ต้องการให้ทหารในพื้นที่ออกช่วยเหลือ ปชช. ที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและความเดือดร้อยให้มีแต่ความสันติสุข

โดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการแพทย์ และการบริการตัดผม และอื่นๆตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมแจกยาในอาการสอบถามแต่ละโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีก เพื่อนำไปใช้ในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเข้ารับบริการทางการแพทย์ และการตัดผม จากเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 จะมีการจัดหมุนเวียนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน