วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ (สวท) ประชุมเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสา แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ (สวท) ประชุมเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสา แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 9.00 น นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม เครือข่าย สื่อมวลชน ปปส. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีองค์กรสื่อเป็นเครือข่ายร่วม ดังนี้ สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์ เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีปลัด สุเทพ เบียร์ดี ผู้อำนวยการศูนย์ยาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมถึงร้อยตำรวจตรีสุขสันห์ ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ที่ได้มารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ในที่ประชุม พูดถึง เรื่องของการทำงานเรื่องยาเสพติด ที่มีการแก้ไขกันมานาน ซึ่งภาครัฐได้ออกนโยบาย ทำอย่างไร ยาเสพติดก็ยังไม่หมดไป แต่กลับจะมีมากขึ้น นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ได้กล่าวว่า เราต้องป้องกัน การเข้ามาของยาเสพติดให้มากกว่านี้ เปรียบเสมือนการวิดน้ำออกจากบ่อ โดยการวิดน้ำนั้นต้องทำคันกั้นน้ำ ให้เข้มแข็ง เพื่อป้องกัน น้ำซึมเข้ามา เปรียบเหมือนการป้องกันตามตะเข็บชายแดน ให้มากและเข้มข้นยิ่งขึ้น ส่วนภายใน ก็ช่วยกันบำบัดรณรงค์ รู้จักป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด หลังจากนั้นนายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอให้มีโครงการอบรมนักเรียนระดับมัธยม โดยให้สื่อมวลชน เข้าไปสอน วิธีการตัดต่อ ถ่ายภาพ และทำข่าว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ โดยเริ่มต้นที่ โรงเรียนในอำเภอไหนก่อนก็ได้ ที่เขามีความพร้อม รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็ง และเน้นเรื่องของเครือข่ายใหม่ เพื่อขยายแนวร่วม ในการป้องกันยาเสพติด รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเป้าหมาย ของกลุ่มเครือข่ายที่จะเดินหน้าต่อไป