พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รับหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ แยกเกียกกาย ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รับหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม

ดังนี้
1. กลุ่มไทยภักดี นำโดยนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี
2. กลุ่มศิษย์เก่า เยาวชนชาวอโศกและชาวกองทัพธรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน