วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

ร้อยเอ็ด/ สสจ.ร้อยเอ็ด แนะป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย ห.ก.ม.ท.

ร้อยเอ็ด/
สสจ.ร้อยเอ็ด แนะป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย ห.ก.ม.ท.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ยังคงเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดด้วยพฤติกรรมหลัก ห.ก.ม.ท. เกราะเหล็กป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้
ห. คือ ห่าง : เน้นมาตรการระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่คนหนาแน่น

ก. คือ หน้ากาก : สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน หากรู้สึกไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เจ็บป่วยก็ให้สวมหน้ากากผ้าได้ โดยสามารถป้องกันได้ถึง ร้อยละ 54 – 59
ม. คือ ล้างมือ : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งผลการวิจัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ระบุว่า การล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่กับน้ำจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และทางเดินหายใจ เช่น หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ได้ถึง 1 ใน 3 รวมทั้งยังคงต้องคุมเข้มการล้างทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดเสี่ยงสัมผัสบ่อยด้วย เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
ท. คือ ไทยชนะ : ให้สแกนการเข้าออกสถานที่ต่างๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อ และดำเนินการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน สกัดการแพร่กระจายเชื้อและลดการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน