วันเสาร์ ที่ 5 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครราชสีมา – สคร.9 โคราช เผยปชช.อีสานล่างการ์ดเริ่มตก เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นใช้หน้ากากผ้ายักษ์ สื่อยกการ์ดสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19

นครราชสีมา – สคร.9 โคราช เผยปชช.อีสานล่างการ์ดเริ่มตก เร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นใช้หน้ากากผ้ายักษ์ สื่อยกการ์ดสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 พ.ย. 63 ที่โรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข ศูนย์วิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตนครชัยบุรินทร์ รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นผู้แทนของทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมในโครงการ กว่า 200 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชนก็ตระหนักถึงการ ต้องปรับเปลี่ยน และปรับตัว เพื่อให้เกิดความยั้งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการ สวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม

จากสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความวิตกกังวลถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรค การสวมหน้ากากจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถป้องกันการกระจายตัวของโรค ในช่วงที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยการสำรวจรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ในภาพรวมของประเทศ จำนวน 12,842 คน จากข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า ยังมีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก การล้างมือ การทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อย การหลีกเลี่ยงไปในที่พลุ่นพล่าน การเว้นระยะห่าง และการตรวจวัดอุณหภูมิ แต่เมื่อสอบถามถึงการพบเห็นผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ ที่เคยไปในรอบ 1 สัปดาห์ พบว่า มีผู้สวมหน้ากากจำนวนน้อย ที่ไปสถานที่ต่างๆ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1)สวนสาธารณะ ร้อยละ 51.03 2)ร้านอาหาร ร้อยละ 49.02 และ 3)ตลาด ร้อยละ 42.61 ส่วนสถานการณ์การสวมหน้ากากของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ จำนวน 2,034 คน พบว่า ยังมีการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และสถานที่พบว่ายังมีผู้สวมหน้ากากจำนวนน้อย 3 อันดับแรก เช่นเดียวกับระดับประเทศได้แก่ 1) สวนสาธารณะ ร้อยละ 45.26 2)ร้านอาหาร ร้อยละ 43.25 และ 3) ตลาด ร้อยละ 36.91 ตามลำดับ

ด้านนาย กรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า หน้ากากผ้าเป็น อุปกรณ์สำคัญและจำเป็นในการป้องกันโรคโควิด19 ทุกหน่วยงานในจังหวัด ตระหนักถึงความป้องภัยจากโรคโควิด19 ฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย จนกว่าจะมีวัคซีนจะมีฉีดให้ประชาชนทุกคนหน้ากากอนามัยถึงจะหมดความจำเป็น และเปรียบว่าหน้ากากอนามั้ยเป็นเหมือนโล่ป้องกันที่นักรบใช้ออกศึก ประชาชนชาวโคราชซึ่งเป็นลูกหน้าย่าโม่ ในยามที่ย่าโมออกศึกไม่มีแพ้ มีแต่ชนะ เพราะฉะนั้น ในศึกโควิดครั้งจึงขอให้ประชาชนร่วมมือช่วยกัน สู้ศึกอย่างเต็มกำลังแล้วจึงจะประสบชัยชนะ

สำหรับการ KICK OFF มาตรการส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย MASK HERO 09 ในครั้งนี้ ยังได้เปิดตัวหน้ากากอนามัยที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ผลิตขึ้นมาเพื่อย้ำเตือนพฤติกรรมให้ประชาชนการ์ดไม่ตกสวมหน้ากากอนามัยแล้วต้อง ลดการสัมผัส ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ คนปกติทั่วไปที่ไปยังพื้นที่แออัด มีคนหนาแน่นให้สวมหน้ากากผ้า ให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน สม่ำเสมอเพื่อการป้องกัน ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา