วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด…ผอ.น้ำบาดาล เขต 11 เร่งรัดติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง

ร้อยเอ็ด…ผอ.น้ำบาดาล เขต 11 เร่งรัดติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง อำเภอศรีสมเด็จ ขานรับนโยบาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นาย สรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ที่ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และทางการแพทย์ ส่วนราชการในอำเภอศรีสมเด็จ และชาวตำบลศรีสมเด็จมีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดแคลน
นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี กล่าวว่า ตามปกติทุกปีชาวอำเภอศรีสมเด็จจะขาดแคลนน้ำใช้ปีละประมาณ 3 – 4 เดือน

ในช่วงฤดูแล้ง โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ในครั้งนี้เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่ บริเวณ จุดก่อสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง บริเวณภายในวัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง และที่บริเวณวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย โดยมีจุดกระจายน้ำ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ และที่วัดวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย ซึ่งขณะนี้โครงการฯ

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล การทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำและระบบส่งน้ำ โดยน้ำทั้งหมดจะนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ที่เผชิญกับปัญหาภัยแล้งมายาวนาน ปีละประมาณ 3-4 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งด้วยระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่และคาดว่าการดำเนินโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ชาวอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

/////ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด