วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุคนพิการ

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุคนพิการ

นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี

กล่าวบรรยาย เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการและคนดูแลคนพิการ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง กล่าวบรรยาย เรื่อง การนวดแผนไทย/ธรรมชาติบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและสาธิตการนวดแผนไทย นอกจากนี้ น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาล เติมเต็มความสุข มอบรางวัลผู้มาร่วมกิจกรรม หม้อหุงข้าว/พัดลม/ผ้านวม/ข้าวสารและอื่นๆมากมาย ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่งอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน