วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2020

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญสวดมนตร์ให้ ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.19 น นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญสวดมนตร์ให้ ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์

เวลา 09:19 น ณ. ศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เชิญนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจุด ธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง แบบศาสนาพุทธ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระศรีพัชโรดม เจ้าอาวาส วัดมหาธาตุ( เจ้าคณะจังหวัด)

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันนี้เป็นการทำพิธี บวงสรวง ครบทั้ง 3 ประเพณี โดยมีพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธี ได้มีการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับผู้มาเข้าร่วมพิธี