วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020

ปราจีนบุรี…..โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี…..โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่18 พ.ย.64 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำส่วนราชการต่างๆ ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564

โดยถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564

และมีประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้ารับบริการ ณ วัดหนองหูช้าง หมู่ที่ 8 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้การบริการของหน่วยงานราชการ พร้อมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้อนุมัติให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี ออกปฏิบัติงานให้บริการการตรวจรักษาประชาชนด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ การสาธารณสุข

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด, โครงการ อ.ส. สัมพันธ์บริการตัดผมฟรีฯลฯ นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะเหล่ากาชาดได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่น ในการเรียนที่ดี และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

////บุญรอด ปราจีนบุรี///