วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดชุดปฏิบัติการขุดลอกคลองแม่ข่า สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.เชียงใหม่ ล่าสุดดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 33

สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดชุดปฏิบัติการขุดลอกคลองแม่ข่า สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.เชียงใหม่ ล่าสุดดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 33

ชุดปฏิบัติงานช่างสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าดำเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ถนนท่าแพ ถึง ถนนมหิดล ระยะทางรวมทั้งสิ้น 3

กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการ ถึงพื้นที่ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กศรีดอนไชย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 33% รวมระยะทาง 990 เมตร