วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับสกัดลักลอบตัดไม้-เตรียมป้องกันไฟป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมยกการกั้น COVID-19 เป็นภารกิจสำคัญ

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับสกัดลักลอบตัดไม้-เตรียมป้องกันไฟป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมยกการกั้น COVID-19 เป็นภารกิจสำคัญ พร้อมควง แม่ทัพภาคที่ 3 นั่งรับประทานอาหารตรวจเยี่ยมหน่วยกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ให้การต้อนรับ

ภายหลังเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปการป้องกันชายแดนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ของกำลังพล ร่วมกับชุนชน ส่วนราชการและภาคเอกชน โครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ปัจจุบันภัยความมั่นคงการใช้กำลังตามแนวชายแดนแทบจะไม่มี เพราะเรามีความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนมาถึงหน่วยงานในพื้นที่ แต่ภัยในพื้นที่ปัจจุบันจะมาในลักษณะอื่นเช่น ยาเสพติด และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะภัยที่มากับผู้ลักลอบเข้าเมืองคือโควิด19 กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก จึงได้เน้นในเรื่องการดูแลเฝ้าระวังป้องกันภัยความมั่นคงกับโควิด-19

ให้มากขึ้น นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา นำมาแก้ปัญหา พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เฮลิคอปเตอร์ แสตนบายเข้าไปดับไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ ที่เกิดเหตุต่อเนื่อง และต้องเข้าทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนให้ช่วยกัน ทำให้ปัญหาหมอกควันในพื้นลดลง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น

ทั้งนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พันเอก สันติพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 นำคณะนายทหาร ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง จากนั้นได้ลงนามสมุดเยี่ยม รวมทั้งร่วมบันทึกภาพและปลูกต้นไม้(พญาเสือโคร่ง) ไว้เป็นที่ระลึก