สุราษฎร์ธานี // พ่อเมืองคนดีเปิดประชุมใหญ่ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี” ชื่นชมได้รับรางวัลระดับประเทศเพียบแถมมีสินทรัพย์เกือบหมื่นล้าน

สุราษฎร์ธานี // พ่อเมืองคนดีเปิดประชุมใหญ่ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี” ชื่นชมได้รับรางวัลระดับประเทศเพียบแถมมีสินทรัพย์เกือบหมื่นล้าน

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (21 พ.ย. 2563) เวลา 9:00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2500 มีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำนวน 251 คน มีทุนเรือนหุ้นเริ่มต้น 78,550 บาท และมีนายซ้อน ศิวายพราหมณ์ เป็นประธานกรรมการคนแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 63 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ได้ดำเนินงานภายใต้ พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ระดับดีเด่นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดลำดับมาตรฐานสหกรณ์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อีกมากมาย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563ที่ผ่านมา สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 13,034 คน มีสินทรัพย์รวม 9,364 ล้านบาท มีรายได้สุทธิ 546 ล้านบาท มีรายจ่ายสุทธิ 192 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 354 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีสำหรับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ได้รับมาซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลงานของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี และจากผลการประกอบการในรอบปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความเอาใจใส่ในการนำพาสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับตลอดมาและขออวยพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ได้พัฒนาองค์กรและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่สมาชิกของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “นำพามวลสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”.