วันพุธ ที่ 2 เดือนธันวาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด เจ้าท่าภูเก็ตจึงไม่หยุดตรวจเข้ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทางน้ำ”

“เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด เจ้าท่าภูเก็ตจึงไม่หยุดตรวจเข้ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทางน้ำ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์ ทองขาว เจ้าพนักงานตรวจท่าปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปราม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวัดหยุดพิเศษต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 บริเวณท่าเทียบเรือที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการ
1. ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยสาร โป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เน้นความสะอาด มีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วน และจัดวางไว้ในบริเวณที่พร้อมสะดวกในการใช้งาน และเน้นให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ท่าเทียบเรือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดวางแอลกอฮอล์เจล ทําความสะอาดเบาะที่นั่ง ตรวจวัดอุณหภูมิของคนประจำเรือ และผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเรือ เป็นต้น

2. ตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสารที่มาให้บริการ ตรวจเอกสารใบอนุญาตต้องไม่ขาดอายุ โดยเฉพาะเรือโดยสารสปีดโบ๊ท เข้มงวดการตรวจ เรือต้องมีความสะอาด ไม่ให้มีคราบน้ำมันและไม่มีกลิ่นน้ำมันโดยเด็ดขาด ท่อทางน้ำมันและถังน้ำมันต้องมีสภาพดีไม่รั่วซึม แบตเตอรี่ต้องแยกห้องไว้ต่างหากห่างไกลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์มีสภาพดี ระบบระบายอากาศภายในห้องปิดต่างๆใต้ท้องเรือต้องได้มาตรฐาน ปั้มดูดน้ำท้องเรือเป็นแบบมารีน ระบบไฟฟ้า ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมถึง ตรวจสอบความพร้อมของผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ไม่ขาดอายุ ตรงตามชั้นในใบอนุญาตใช้เรือ และก่อนออกเรือคนโดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อน ออกเรือได้

3. ประชาสัมพันธ์แก่คนประจำเรือ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยก่อนลงเรือ และระหว่างผู้โดยสารอยู่บนเรือ พร้อมให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเดินเรือ การควบคุมเรืออย่างปลอดภัย กำชับให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำ ตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือ และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเรือ รวมทั้งเรือช่วยชีวิต/หรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะ และควรให้ผู้โดยสารส่วมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ พร้อมตรวจสอบ/ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และประเมินสภาพอากาศ ในเส้นทางเดินเรือ โดยประเมินสมรรถนะเรือที่ตนควบคุม ตามวิชาชีพการเดินเรือ ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการใช้เรือและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

4. กำชับผู้โดยสารทุกคน ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่โดยสารบนเรือ แนะนำให้พกแอลกอฮอล์เจลสําหรับทําความสะอาด และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะภายหลังการสัมผัสสิ่งของบุคคลอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ นายณชพงศ ฯ ยังเน้นย้ำว่า ในช่วงหยุดต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวทางน้ำให้มากขึ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานเรือ มาตรฐานคนประจำเรือ และการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 – จะต้องปฏิบัติไปควบคู่กันอย่างเข้มงวด