วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2 ยกครัว เคลื่อนที่ ปรุงอาหารเช้าให้ชาวบาน ปูพรหมนำรถมอไซร์ ส่งอาหาร ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ถึงบ้าน

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2

Read more

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆ ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ม.5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันนี้ 7 พฤษภาคม 2

Read more

นายธรรมรงค์ มณีโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอเชิญประชาชนในตำบลคลองสระและตำบลใกล้เคียงพาบุตรหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ( 26 ธันวาคม

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลคลองสระ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันนี้ ( 28 พฤศจิกาย

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ขอเชิญชาวตำบลคลองสระและพื้นใกล้เคียง ร่วมกัน บริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสระ

วันนี้ ( 23 สิงหาคม

Read more

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนร่วมในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการนํ้าพระทัยส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 76 จังหวัด

วันนี้ ( 23 สิงหาคม

Read more