วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

COVID 19 ” หมดเกลี้ยง ” กองพลทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา ตั้งโรงครัวประกอบอาหารกล่อง แจกมอบให้กับพี่น้องประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ….มีประชาชน ภาคเอกชน support วัตถุดิบเครื่องปรุงเต็มที่!!!

COVID 19 ” หมด

Read more

” ทุกสถานการณ์ พร้อม ทุกเวลา ” ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 ส่งชุดดับไฟป่ากองพันทหารช่าง ที่ 4 ทหารจิตอาสา บูรณาการร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ ชุดเสือไฟ อากาศยาน เร่งเข้าดับไฟป่าในเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ – แม่เปิน ตั้งโรงครัวประกอบอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่

” ทุกสถานการณ์

Read more

กองทัพภาค 3 ประชุมด่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ แก้ปัญหาหมอกควันตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งตั้งด่านจุดตรวจสกัดทุกเส้นทาง บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ป้องกันผู้ที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ป่า

กองทัพภาค 3 ประชุมด่

Read more

มณฑลทหารบกที่ 33 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางติดตามการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 ผู้

Read more

กอ.รมน.พิษณุโลก บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การจำหน่าย หน้ากากอนามัย ไข่ไก่ และสินค้าอุปโภค บริโภค ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก

กอ.รมน.พิษณุโลก บูรณ

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ” เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต “

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ แก่ผู้ที่มาสอบ กศน.ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

เจ้าหน้าที่จากโรงพยา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ป่าไม้เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งเข้าดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป่า ไหม้หนักป่าชุมชนอำเภอเชียงของ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดการอบรมสรา้งความรู้ความเข้าใจการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้กำลังพล – Knowledge Sharing on theImpact and Responses to the Coronavirus (COVID-19)

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สำรวจพื้นที่วางท่อส่งน้ำประปาภูเขา กระจายพวกหมู่บ้านบรรเทาภัยแล้ง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 310 นำทหารจิตอาสา บูรณาการส่วนราชการอำเภอเมืองตาก ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำใช้กว่า 150 ครัวเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

” ไม่ต้องซื้อ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 มอบแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ให้หน่วยงานกำลังพล ภายในมณฑลทหารบกที่ 310

” ไม่ต้องซื้อ

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ดฝึกอบรมยิงปืนขั้นพื้นฐานสำหรับสถานีตำรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชน /PALANCHAI TV/nuk-tem-dabvee/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดฝึกอบรม

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเคลื่อนร่างและวางพวงหรีด ไว้อาลัยแก่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้สละชีวิตเพื่อพิทักษ์ความสงบสุขของประชาชน ที่ จังหวัดเชียงราย

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

กอ.รมน.ร้อยเอ็ดเข้มทำหน้าที่เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนเน้นป้องกันโรคและภัยพิบัติที่มีผลกระทบกับประชาชน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

กอ.รมน.ร้อยเอ็ดเข้มท

Read more

แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ติดตาม การบูรณาการจิตอาสา หน่วยงานทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง

” แนวกันไฟ &#8

Read more

เราดูแลทหารไทย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่ที่ห่างไกล ณ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

“เราดูแลทหารไทย ทุกพ

Read more

บรรเทาแล้ง ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำหนักบรรทุกน้ำออกจากจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอลับแล ต.อุตรดิตถ์

” บรรเทาแล้ง &

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ชุดร่มบินจิตอาสา ชมรมร่มบินเชียงใหม่ ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นควันพิษPM2.5 ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน เพื่อสำรวจพื้นที่จุดที่ต้องเร่งดำเนินการ…..

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง สนธิกำลังฝ่ายปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้พร้อมของกลางกว่า 1,700,000 เม็ด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

” พายุพัดถล่มเมืองพิจิตร ” กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่

” พายุพัดถล่มเ

Read more

พร้อมช่วยเหลือห่วงใยประชาชน ” ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำทหารจิตอาสา รถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขาดแคลนน้ำใช้น้ำกินอย่างเร่งด่วน

” พร้อมช่วยเหล

Read more

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดชุดลาดตระเวนควบคุมไฟป่า เข้าดับไฟป่าและป้องปรามการลักลอบเผาป่าในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 จัด

Read more

” แนวกันไฟ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแม่ระมาด ทำแนวกันไฟ หลังการเก็บเกี่ยว ควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด

” แนวกันไฟ &#8

Read more

สตูล ทหาร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ บ้านกาลันบาตู หมู่ที่ 1 ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สตูล ทหาร ออกช่วยเหล

Read more

คนละไม้ คนละมือ ” มณฑลทหารบกที่ 36 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาเมืองเพชรบูรณ์…ทำกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วัดเขาถ้ำพระ

” คนละไม้ คนละ

Read more

พายุมาแล้วผ่านไป…….แต่…ทหาร…ยังคงเคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำชุดช่าง พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน.

” พายุมาแล้วผ่

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ พบว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

แอ่ววันเด็ก อิ่มท้อง ม่วนใจ๋ ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา ตั้งโรงครัวพระราชทาน เลี้ยงอาหารเช้า กลางวัน พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เปิดค่ายสุริยพงษ์ !!ชมรถถัง ยานหุ้มเกราะคึกคัก…

” แอ่ววันเด็ก

Read more

สนุกสนาน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เปิดค่ายสุรศักดิ์มนตรี!! จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มอบของรางวัลของเล่นเด็ก ให้แก่บุตรหลานกำลังพล พร้อมชมการสาธิตการปฐมพยาบาลของจิตอาสาจังหวัดลำปาง

” สนุกสนาน &#8

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ขนปืนใหญ่ จัดแสดง ให้เด็กๆได้ศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ประธานสมาคมแม่บ้าน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มอบของขวัญ ไอติม ให้เด็กยิ้มกัน

ผู้บังคับกองพันทหารป

Read more

เล็กๆไม่….ใหญ่ๆ ผู้พันใจดีแจก ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ขนยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ !!โชว์แสดงให้เด็กเยาวชนเยี่ยมชม แจกขนมของเล่นเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

” เล็กๆไม่&#82

Read more

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ “ค่ายเม็งรายมหาราช ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

“งานวันเด็กแห่

Read more

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยลูกโป่งลอยขึ้นฟ้า….เปิดโลกความสนุกสนานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ผู้บัญชาการกองพลทหาร

Read more

กองร้อยทหารพรานที่ 3105 ลงพื้นที่มอบความสุขมอบขนม ของขวัญให้เด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

กองร้อยทหารพรานที่ 3

Read more

“วันเด็กแห่งชาติ 2563” โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำโดย พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชา

Read more

สืบเนื่องมากจาก กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ได้รับการประสานจาก จว.พ.ช. ว่าทาง รพ.เพชรบูรณ์ ขอรับการบริจาคเลือดจำนวนมาก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในพื้นที่ จว.พ.ช.

เมื่อ 11 ม.ค. 63 สืบ

Read more

ตราด/เขาล้าน คึกคัก สภากาชาดไทย เขาล้าน จ. ตราด ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วม จ.ตราด จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

ตราด/เขาล้าน คึกคัก

Read more

ขนมวันเด็ก ” ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ร่วมมอบขนมของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรแก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านแจมป๋อง

” ขนมวันเด็ก &

Read more

” เราขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเด็กๆ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ลงพื้นที่มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กนักเรียน รน.บ้านตีนเป็ด

” เราขอเป็นส่ว

Read more

” มาเล่นกันเถอะ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ โรงเรียนเพียงหลวง 16 นำเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมรับของขวัญ ขนม เล่นกิจกรรมสันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563

” มาเล่นกันเถอ

Read more

กองทัพเรือสร้างกำลังรบเป็นผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563

กองทัพเรือสร้างกำลัง

Read more

ไทย จับมือ สปป.ลาว ร่วมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามลำแม่น้ำโขง ภายใต้ปฏิบัติการ “สามเหลี่ยมทองคำ 1511”

ไทย จับมือ สปป.ลาว ร

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมหารือการดำเนินการรับมือกับภัยแล้งในภาวะเร่งด่วน

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

❇️ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและสร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองฯ ในพื้นที่

❇️ กอ.รมน.จังหวัดลำพ

Read more

ช่วยกัน ตอก…ยึด…มุง…” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ลงพื้นที่นำชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 3108 และ จิตอาสาอำเภอแม่จัน ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

” ช่วยกัน ตอก&

Read more

เคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง นำชุดบรรเทาสาธารณภัย ช่วยดับไฟระงับเพลิงไหม้บ้านของประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

” เคียงข้างประ

Read more

ส่งทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาบริการ ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง ตั้งจุดบริการประชาชน…วันสุดท้าย…ส่งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัย ในห้วงปีใหม่ 2563

” ส่งทุกคนเดิน

Read more

ทหารกองกำลังผาเมืองเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาด อ.เชียงดาว และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม ทต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

ทหารกองกำลังผาเมืองเ

Read more

สตูล พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563

สตูล พลตรี เกรียงไกร

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 การปฏิบัติการจุดบริการ/ช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบ

Read more

แม่ทัพภาค 4 สร้างความเข้าใจญาติ ประชาชน บ้านอาแน ระบุ จนท.เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุ 3 ศพชาวบ้าน สู่กระบวนการศาลปกติ ไม่มีเหนืออภิสิทธิ์ชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

สงขลา/สะเดา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ จุดตรวจ /จุดสกัดในพื้นที่อำเภอสะเดาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

สงขลา/สะเดา ผู้บัญชา

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสอง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุลูกเห็บพัดถล่มภาคเหนือ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

คึกคักหนาแน่น ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการสอบถามเส้นทางจุดพัก น้ำดื่มสะอาด กาแฟร้อนๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ต่อเนื่อง

” คึกคักหนาแน่

Read more

ซ่อมบ้านแปลงเมือง ” ชุดช่างทหารพราน ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยราษฎรผลกระทบจากพายุลูกเห็บพัดถล่ม วาตภัยบ้านเรือนเสียหาย

” ซ่อมบ้านแปลง

Read more

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พร้อมด้วย พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปล่อยแถวตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ๑๕๑๑ (The Golden Triangle Operation ๑๕๑๑)

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระ

Read more

จิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่หลังเกิดพายุลมแรงและลูกเห็บตกหนักใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่หลายหมู่บ้าน กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและ ให้ ผอ.ศูนย์ อปพร.ทุกอำเภอเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

จิตอาสาภัยพิบัติ ลงพ

Read more

นักรบดำ เคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย…ประสบกับวาตภัย

” นักรบดำ เคีย

Read more

เราจะอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทหารจิตอาสา เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเชียงแสน หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดลมวัด บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

” เราจะอยู่กับ

Read more

จะสูงแค่ไหน เราจะไปดูแลคุณ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ทำการลาดตะเวนพบอุบัติเหตุรถไถลตก ข้างทาง บนยอดดอยอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย ก่อนชักลากรถขึ้นให้นักท่องเที่ยวจาก กรุงเทพฯ ได้เที่ยวต่อปีใหม่นี้

” จะสูงแค่ไหน

Read more

นักรบดำ เคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย…ประสบกับวาตภัย

” นักรบดำ เคีย

Read more

ชุดปฏิบัติการกิ่วทัพยั้ง ร่วมกับ ตำรวจภูธรแม่จัน สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ตั้งจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มและสอบถามเส้นทางที่พัก

ชุดปฏิบัติการกิ่วทัพ

Read more

ทุกการเดินทาง เราจะยืนข้างคุณ ” ชุดช่วยเหลือประชาชนกองร้อยทหารพรานที่ 3101 พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติตำบลริมโขง ประจำจุดบริการประชาชน อำเภอเชียงของ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนรถเสียหลักลงข้างทาง ได้อย่างปลอดภัย

” ทุกการเดินทา

Read more

ทหารชุมชนจับมือทำแนวกันไฟ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3503 พร้อทจิตอาสาอำเภอแม่ระมาด จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชนตำบลขะเนจื้อ

” ทหารชุมชนจับ

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนหน้าวัดพระยืน อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ กำชับ!! ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างดีที่สุด

ผู้บังคับกองพันทหารป

Read more

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

รองผู้อำนวยการรักษาค

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ สี่แยกแม่กรณ์เชียงราย พร้อมทั้งแจกแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวและน้ำดื่มให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

ฝนตกขับรถระวังด้วยนะครับ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอเชียงแสน เข้าช่วยเหลือ พนักงาน ธ.ก.ส.เชียงแสน กำลังเดินทางปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอเชียงของ ถนนลื่นเสียหลักตกลงข้างทาง

” ฝนตกขับรถระว

Read more

อุ่นใจได้ทุกเส้นทางมีเราอยู่เคียงข้าง ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 ส่งชุดช่วยเหลือประชาชน..เร่งช่วยอุบัติเหตุถนนลื่นรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

” อุ่นใจได้ทุก

Read more

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนและจุดตรวจตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบ

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์

รองผู้ว่าราชการจังหว

Read more

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม สามเหลี่ยมทองคำ

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพ

Read more

🔜ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด 🔶🔶🔶🔶🔶

🔜ศูนย์ปฏิบัติการบริห

Read more

ดูแลทุกพื้นที่ จิตอาสาดูแลประชาชน” ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และชุดจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

“ดูแลทุกพื้นที

Read more

เที่ยวได้แล้วนะ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ภูชี้ฟ้า ส่วน กองพลพัฒนาที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนเส้นทาง ไปท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 12 ปลอดภัย พักได้ ดื่มน้ำกาแฟฟรี…

” เที่ยวได้แล้

Read more

” เริ่มแล้ว ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิดจุดบริการประชาชนอำนวยความสะดวกการจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563 ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย …ผู้ใช้เส้นทางถนนสายแวะพักได้ 24 ชั่วโมง…

” เริ่มแล้ว &#

Read more

ร่วมกันห่มความหนาวบนยอดดอย ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากเครือเซ็นทรัล ส่งต่อไออุ่นสู่พี่น้อง จังหวัดเชียงราย

” ร่วมกันห่มคว

Read more

กตัญญู เครื่องหมายคนดี….ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ระลึกถึงคุณงามความดี ขอบคุณสนับสนุนภารกิจหน่วย เนื่องในปีใหม่ 2563

กตัญญู เครื่องหมายคน

Read more

ฝึกเพื่อรู้ พร้อมช่วยประชาชน ” กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดคอร์ส Action Learning อบรมเทคนิคการดับไฟป่า และการแก้ไขสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ให้ทหารใหม่ผลัดที่ 2/2562

” ฝึกเพื่อรู้

Read more

คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก

คณะทำงานโครงการราชทั

Read more

วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน….เปิดการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อคนไทย…ให้แก่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

วิทยากรจิตอาสาพระราช

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสา ทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามความสะอาด และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนด้วย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์ข้อมูลและถนนภายในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

บูรณาการเพื่อประชาชน ” ปลัดอำเภอเวียงแก่น ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3104 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

” บูรณาการเพื่

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก กองกำลังผาเมือง มอบผ้าห่มกันหนาวราษฎรบนดอยสูง ” ส่งต่อความอบอุ่น คลายหนาวให้ประชาราษฎร์ “

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

Start!! ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นำกำลังพล วิ่งพร้อม…พี่ตูน กิจกรรม ” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคเหนือ ” เพื่อ 7 รพ.ภาคเหนือ เริ่ม start อุตรดิตถ์

Start!! ผู้บัญชาการม

Read more

ทหารใจกล้าบุกโรงพยาบาล ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ เติมเต็มโลหิตสำรองการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

” ทหารใจกล้าบุ

Read more

น้อมรำลึก “บิดาทหารปืนใหญ่” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังพลประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องใน “วันทหารปืนใหญ่” ประจำปี 2562 ราชาแห่งสนามรบ….

น้อมรำลึก “บิด

Read more

กลุ่มขบวนการขนยาฯ จนมุมเจ้าหน้าที่ทหารพราน ” เยอะจริงๆ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ไล่ติดตามรถกระบะแหกด่านตรวจ ก่อนพบรถจอดทิ้งข้างทางพร้อมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด

#กลุ่มขบวนการขนยาฯ จ

Read more

ยายขอบคุณนะ ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ส่งต่อ ความอบอุ่น ห่มผ้าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ คลายหนาว มอบสิ่งของผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

” ยายขอบคุณนะ

Read more

แน่นแฟ้น ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 96 ‘ ถก TBC – 96 ’ หารือความร่วมมือรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควัน …..เตรียมจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 “

“ แน่นแฟ้น ” ผู้บังค

Read more

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองบัญ

Read more

หมอทหารห่วงใย ดูแลใส่ใจถึงชุมชน….” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มอบหมายให้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฤดูหนาว ชุดแพทย์เดินเท้า เข้าไปบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยชรา

“หมอทหารห่วงใย ดูแลใ

Read more

ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน….ลงพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว…ด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

ผู้บังคับกองร้อยทหาร

Read more

กองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาว1,000 ผืน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว”

“กองทัพเรือมอบผ้าห่ม

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดทหารเสนารักษ์และชุดมวลชนสัมพันธ์…ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

” ห่วงทุกเวลาก็ประชาชนนี่แหละ ” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมจัดแพทย์ทหารแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

” ห่วงทุกเวลาก

Read more

ตร.ภาค 5 กกล.ผาเมือง ฉก.ม.2 จับยาไอซ์ 250 กก. ด้านตะเข็บชายแดน อ.แม่ฟ้าหลวง ที่จะลำเลียงทางเรือลักลอบขนส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น

ตร.ภาค 5 กกล.ผาเมือง

Read more

5 หน่วยงานแถลงปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ห้วงวันที่ 15 – 30 ธ.ค.62 ยกระดับการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติด

5 หน่วยงานแถลงปฏิบัต

Read more

5 หน่วยงานแถลงปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ห้วง 15 – 30 ธ.ค.62 ยกระดับการสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติด

5 หน่วยงานแถลงปฏิบัต

Read more

บูรณา 5 หน่วยงานแถลงข่าวปราบปนามยาเสพติดพื้ที่สามเหลี่ยมทองคำ ยกระดับการสกัดกั้นอย่างเข้มข้น

บูรณา 5 หน่วยงานแถลง

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นำจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่ทำความสะอาดรื้อถอนสร้างบ้านพักอาศัยภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ต่อไป

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

สงขลา-สะเดา จนท.ชุดปฎิบัติการข่าวตำรวจตระเวนชายแดน437จับกุมผู้ต้องหาค้ายาหัวใสซุกซ่อนยาเสพติดไว้ใต้บังโคลนรถจักรยานยนต์

สงขลา-สะเดา จนท.ชุดป

Read more

ไออุ่นดีๆจาก ทหารของประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทีม ลงพื้นที่มอบผ้าห่มสิ่งของให้ผู้ยากไร้ อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์

” ไออุ่นดีๆจาก

Read more

สงขลา-หาดใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่43 และทหารบุกจับนักค้ายาเสพติดได้คาบ้านพัก

สงขลา-หาดใหญ่เจ้าหน้

Read more

ทหารเคียงข้างคุณ อุ่นใจได้ ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งชุดช่วยช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของ ดูแลครอบครัวผู้ประสบเหตุเสียชีวิตจากเพลิงไหม้บ้านพัก

” ทหารเคียงข้า

Read more

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ

Read more

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะไกลและลำบากแค่ไหน” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ข้ามภูเขาหลายสิบลูก ลุยโค้งมามากกว่าร้อยโค้ง เพื่อความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารให้ได้มากที่สุด ในพื้นที่ หมู่บ้านโอโลคีล่าง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข

Read more

ต้นแบบที่ดี เริ่มต้นที่การทำ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบถุงผ้าให้กำลังพล ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย นำไปใช้ใส่สิ่งของ และเป็นต้นแบบให้ประชาชนหันกลับมาใช้วัสดุรีไซเคิล

” ต้นแบบที่ดี

Read more

ไปซื้อของกันเถอะ ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบถุงผ้ารักษ์โลก ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติการประจำด่านตรวจถาวรกิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

” ไปซื้อของกัน

Read more

❄ ” ยิ้มแก้มปริ!! ทหารลูกหลานประชาชนมอบห่มผ้าคลายหนาว ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินเท้ามอบผ้าห่ม 28 ครัวเรือน เมืองปากน้ำโพ คลายหนาว ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบก ❣️

❄ ” ยิ้มแก้มปร

Read more

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายจัดฝึกอบรมเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันท่วงที

สำนักบริหารพื้นที่อน

Read more

หนาวนี้พร้อมดูแล ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ‘ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ‘ มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาวชาวแม่ระมาด

” หนาวนี้พร้อม

Read more

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

Open activity Camp ” กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เปิดค่ายถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมผจญภัยให้ลูกเสือ ยุวกาชาด รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล เชียงราย

” Open activit

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำทหารพระราชา กระทำพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

ปลูกป่าเพื่อพ่อ ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำกำลังพลทหารใหม่ ทหารจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาหน่วยปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า…ถวายเป็นพระราชกุศล

” ปลูกป่าเพื่อ

Read more

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ นำทหารพระราชา กระทำพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ผู้บังคับกองพันทหารร

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี น้ำจิตอาสาพระราชทาน อำเภอศรีนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณถนนรอบหมู่บ้านนิคมสหกรณ์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดสุวรรณาราม บ้านมุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

นิสิตพร้อมหน้า…จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา ” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตจิตอาสาเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม พัฒนาขุดลอกคลองระบายน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา ….น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 9

” นิสิตพร้อมหน

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี หอสมุดประชาชน ” เฉลิมราชกุมารี ” อำเภอทับคล้อ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ รัชกาลที่ 9

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

ทำดีเพื่อพ่อ ดูแลประชาชนของพระราชา” ทหารจิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

” ทำดีเพื่อพ่อ

Read more