วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการชาวกัลยาณิวัฒนาไม่ทอดทิ้งกัน สร้างและได้มอบบ้านให้แก่ครอบครัวฐานะยากจน หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงไปก่อนหน้าที่ เป็นบ้านหลังแรกของอำเภอกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่

โครงการชาวกัลยาณิวัฒนาไม่ทอดทิ้งกัน สร้างและได้มอบบ้านให้แก่ครอบครัวฐานะยากจน หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงไปก่อนหน้าที่ เป็นบ้านหลังแรกของอำเภอกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ในนามคณะสงฆ์ ร่วมกับ ว่าที่ ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ทำ ณ บ้านโป๊กกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่ให้แก่ครอบครัวให้แก่ นางทิวาพร ชาญอำนาจ และบุตรชาย 3 คน ณ บ้านโป๊กกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เสียชีวิตลงเมื่องกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นครอบครัวที่ฐานะยากจน เพื่อช่วยดำรงชีวิตให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ตามโครงการชาวกัลยาณิวัฒนาไม่ทอดทิ้งกัน ณ บ้านโป๊กกะโหล้ง ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ที่ทุกภาคส่วนร่วมระดมกำลังทรัพย์ แรงกายใจ ได้ด้วยช่วยกันสร้างบ้านพร้อมได้มอบให้เป็นที่เรียบร้อย จะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวตลอดไป