การดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องหาราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

การดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องหาราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า โดยที่ ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิชักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯสมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อโอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
การดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องหาราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 10 พ.ค. 2562 นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อยผู้ต้องขังหญิงชายซึ่งเป็นชุดแรกในวันนี้เป็นหญิง 15 คนชาย 190 คนรวม 205 คนเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมความพร้อมเสนอให้แก่ผู้ได้รับอภัยโทษทุกคนด้วยได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งติดต่อญาติของผู้ต้องขังให้ได้รับทราบและดำเนินการสังเคราะห์ช่วยเหลือด้านต่างๆในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของแต่ละคนได้รับความสะดวกมากที่สุดและในการปล่อยตัวรุ่นต่อไปก็จะดำเนินการเช่นนี้รวมทั้งประสานให้พ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาให้เข้าร่วมในพิธีอีกด้วย

ภาพ//กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย//
ข่าว//สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา