ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินให้แก่มัสยิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม 26 มัสยิด

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินให้แก่มัสยิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม 26 มัสยิด เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับสมาชิกเทศบาล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลพระนครศรีอยุธยารวมกับสมาชิกได้มอบเงินพร้อมกับสิ่งของที่มัสยิกประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเทศการถือศิลอดเนื่องในงานรอมฎอน ของชาวมุสลมเพื่อที่พี่น้องมุสลิมทุกท่านจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธกับมุสลิมในครั้งนี้ได้มีชาวมุสลิมมาเข้ารวมเพื่อรับสิ่งของในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งหมด 26 มุสลิม โดยมี นายประดิษฐ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนรับมอบของพร้อมขอบคุณแทนชาวมุสลิม

ภาพ/กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยยมีชัย
ข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา