ราชบุรี/คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2562″รับถ้วยรางวัลหงษ์ทองคนไทยตัวอย่าง”

ราชบุรี/คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2562″รับถ้วยรางวัลหงษ์ทองคนไทยตัวอย่าง”เมื่อวันที่26พ.ค.62เวลา12.30น.นายสมไทย(กำนันใช้) ขวัญชัยเกษมสุข กำนันตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับถ้วยรางวัลหงษ์ทอง “คนไทยตัวอย่าง “คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2562สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่นพร้อมนางสาวสุนิสา พุทธา สาขาสื่อมวลชนดีเด่นนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกระจับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยมีพลเอกจิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานณ.ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน