วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บิ๊กโม … ขึ้นเหนือ ….รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม…วิ่งล่องท่องค่าย ArmyLand Evening Run ที่จังหวัดเชียงใหม่

บิ๊กโม … ขึ้นเหนือ ….รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรม…วิ่งล่องท่องค่าย ArmyLand Evening Run ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดงานวิ่งล่องท่องค่าย ArmyLand Evening Run ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท (Half Marathon 21 กิโลกรัม Mini Marathon 10.5 กิโลกรัม, Fun Run 6 กิโลกรัม) รวม 4,500 คน การจัดงานวิ่งล่องท่องค่ายครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

วิ่งล่องท่องค่ายทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ ArmyLand Evening Run 4 Series เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนในบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบด้วย การออกกำลังกายประเภทวิ่งหรือเดินตามระยะทางที่กำหนด ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 6 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทางการจีนร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการเกษตรไทย จัดส่งล่าม 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย จีน และอังกฤษ จำนวน 37 คน เข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ของกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อส่งเสริมสินค้าของกลุ่มแม่บ้านทหารบกจากหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 32, มณฑลทหารบกที่ 37, และ ร้านค้าโอท็อปนวัตวิถี จาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวทหาร ArmyLand., โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กองพลทหารราบที่ 7, และการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย