วันศุกร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวีรัสประเศรษโฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ปี62

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่26มิ.ย.2562เวลา18.30น.นายวีรัสประเศรษโฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ปี62งานกินกุ้งก้ามกรามจังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน หอการค้าแฟร์ 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2562

 

ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ค้าในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสินค้าที่ผลิตในจังหวัดราชบุรีและสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นเวทีในการแสดงออกและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนต่อต้านคอรัปชั่น ภายในงานมีกิจกรม ดังนี้ ต้มยำกุ้งก้ามกรามกระทะยักษ์ ในวันเปิดงานการออกร้านจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง สินค้า, SME, OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน กิจกรรมประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนต่อต่านคอร์รัปชั่น การประกวด YEC RATCHABURI COVER DANCE ต้านยาเสพติดครั้งที่ 6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทประชาชนทั่วไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน