วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ระหว่างศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ระหว่างศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน ระหว่างศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยกันเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การลงนามบันทึกข้อตลงครั้งนี้ทางศาลจังหวัพระนครศรีอยุธยาและเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมและนำมาใช้ซึ่งเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมและเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ถูกต้อง และรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโปรแกรม video conferercc มาใช้ในการดำเนินงาน ด้านอ่านคำสั่ง คำร้อง และการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขัง/จำเลยที่ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการนำตัวผู้ต้องหา/จำเลย มาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย
ข่าว//สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา