วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

#สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย แต่งชุดไทยใส่บาตร นั่งรถตุ๊กๆ ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือถวายเทียนพรรษา กระตุ้นการท่องเที่ยวรับเทศกาลเข้าพรรษา

#สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย แต่งชุดไทยใส่บาตร นั่งรถตุ๊กๆ ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือถวายเทียนพรรษา กระตุ้นการท่องเที่ยวรับเทศกาลเข้าพรรษา

 

เมื่อเวลา 8:30 น. วันที่ 6 ก.ค. 2562 ที่ วัดกุฎีดาว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม “มนต์เสน่ห์…อโยธยา…มหามงคล” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้
นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานประเพณีไทย ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการกระตุ้นความสนใจและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ในยามเช้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสวมใส่ชุดผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ 30 รูป ภายในบริเวณวัดกุฎีดาว ต่อด้วยพิธีการทางสงฆ์และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์จาก 9 วัด ไปกับขบวนรถตุ๊กๆ 3 ล้อ ได้แก่ วัดประดู่ทรงธรรม วัดมเหยงคณ์ วัดอโยธยา วัดดุสิตดาราม วัดสมณโกฏฐาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดเกาะแก้ว วัดกล้วย และวัดพนัญเชิงวรวิหาร
สำหรับวัดกุฎีดาวแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของแผ่นดินอโยธยาและชุมชนเมืองโบราณ ซึ่งมีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และยังคงเต็มไปด้วยซากอาคารและเจดีย์ของวัดสมัยอยุธยา ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา