วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาและกำนันผู้ใหญ่บ้านนำสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนไร้ที่พึ่งและยากจน

#นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาและกำนันผู้ใหญ่บ้านนำสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนไร้ที่พึ่งและยากจนในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว#

เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายบดินทร์ เกษมศานต์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทรงพล พันธ์ุจันทร์ กำนันตำบลคลองสระบัว ร.ต.จำลอง เจริญสุข รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว นายหัตถชัย ชาติชิงเชาว์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และนางกนกอร อู่ทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้เดินทางไปที่บริเวณหมู่ที่ 2 ด้านข้างวัดตะไกร พบนางสมพงษ์ เส้นขาว อายุ 80 ปีอาศัยอยู่ในบ้านปูนชั้นเดียวที่มีลักษณะทรุดโทรม และมีสภาพผุพัง แพทย์หญิงสุวรรณาไชยชุมศักดิ์ จึงได้สอบถามความเป็นอยู่และอาการเจ็บป่วยและประสานสาธารณสุขอำเภอให้ตรวจร่างกายและอาการป่วยเพื่อทำการรักษาและช่วยเหลือพร้อมกับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยและยากไร้ในรายที่ 2 เส้นทางบ่อทรายมุ่งหน้าวัดแม่นางปลื้มพบนางบุญชู อ่อนดี อายุ 70 ปี

 

มีอาการเจ็บป่วยเดินเหินไม่คล่องและมีความดันสูงอาศัยอยู่ภายในบ้านสังกะสีและยกพื้นสูงลักษณะทรุดโทรมเนื่องจากถูกน้ำท่วมกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นและเดินทางต่อไปช่วยเหลือผู้ยากไร้สายที่ 3 ที่บริเวณริมบ่อทรายพบนางอุชนี หิรัญสุข อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในบ้านไม้ลักษณะ สภาพทรุดโทรมและมีร่างกายสายตามองไม่ค่อยเห็นและมีโรคประจำตัวกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายอำเภอพระนครศรีอยุธยากำนันผู้ใหญ่บ้านจึงได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้ไว้ในการนำไปใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวพร้อมกับมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ช่วยตรวจสอบและดูแลลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อส่งเรื่องไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา